Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onverwacht Innovatief – Aflevering 2 - Hoe kom ik aan mijn innovatief idee? Onverwacht Innovatief

Onverwacht Innovatief – Aflevering 2 - Hoe kom ik aan mijn innovatief idee?

Centrale gast: Mark Willems – Sandbox GO!

Het onderwijs vandaag staat voor complexe uitdagingen. Om hier samen met hun scholen en andere instellingen oplossingen voor te ontwerpen, heeft het Gemeenschapsonderwijs een innovatieve cel, de GO! Sandbox, opgericht.

We praten hierover met Mark Willems, één van de bezielers van de GO! Sandbox. Hij vertelt over hoe ze ideeën vastgrijpen en ermee aan de slag gaan, maar ook over ideeën loslaten. Service Design en co-creatie spelen hier een belangrijke rol in.

Innovatie loopt niet altijd van een leien dakje. Sommige goede ideeën worden niet altijd bij de eerste poging succesvol uitgewerkt. Met het uiteindelijke doel als stip aan de horizon, geef je ideeën meerdere kansen om tot wasdom te komen.

“We zijn vorige jaar met de GO! Sandbox gestart met als eerste doel om de innovatiecultuur en het innovatie-netwerk van GO! te stimuleren, om uiteindelijk te komen tot innovatieve ideeën,” opent Mark Willems, “die een aantal structurele problemen waar we in het onderwijs tegenaan lopen kan oplossen. Op die manier kan onze Sandbox evolueren naar iets wat zijn vaste plaats krijgt in een ruimer innovatiebeleid.”

“Ik denk wel dat ik af en toe wat last heb van ‘ideeëtitis’, en dat is wel fijn,” antwoordt hij op de vraag of het klopt dat hij een ‘wandelende ideeën-generator’ is, “maar het is zeker geen voorwaarde om voor onze Sandbox. Innovatie heeft veel te maken met samenwerken, en in die samenwerking moet er veel ruimte zijn om een idee samen vorm te geven. Snel ideeën hebben kan er wel voor zorgen dat je dit proces te veel in een bepaalde richting gaat duwen. Je moet ook afstand van je idee kunnen nemen.”

“Hoe evalueer ik een idee? Dat vind ik een moeilijke vraag. Veel heeft te maken met ervaring in het domein, maar ook de potentiële schaalbaarheid is belangrijk. ‘If you can’t scale, don’t innovate’. Er moet sowieso een klik zijn met een structureel probleem, iets waar we allemaal tegenaan lopen. Wij hebben dat in 4 stukken gekapt, waarbij je van idee kan komen tot iets dat geïmplementeerd kan worden. Een idee zal in dat proces evolueren, maar de kern van je idee blijft heel vaak behouden. Ik heb geleerd dat je daarin een beetje een keikop moet zijn.”

“In het samenwerken rond een idee heb je ook degenen die tegenwerken nodig. Niet teveel, maar je heb ze nodig. Ik noem dat constructief conflict.”

“Goede ideeën leggen soms een lange weg af. We hebben ooit een boeiend project gedaan rond een leerplatform, maar de stekker moest daaruit. Het idee is blijven voort leven en vandaag is het principe van de leermix, waar het toen over ging, opgenomen in een internationaal project. We zijn met een aantal edtech spelers op die principes van het oorspronkelijke platform blijven verderwerken. In zekere zin doen we het nu beter, en ben ik ook niet ontevreden dat onze eerste poging het niet gehaald heeft. Dat is misschien wel het belangrijkste als het gaat over een idee, de kern moet je echt vasthouden. De vorm die het aanneemt, dat zal de tijd wel uitwijzen.”

“Als je een idee hebt, en kan daar wat mandaat voor krijgen, al is het maar dat ze je ‘even laten doen’, zorg dan dat je net iets verder gaat dan wat ze verwachten. Zo creëer je ‘voldongen waarde’.”