Om van Vlaanderen een toonaangevende regio te maken op vlak van digitalisering en smart cities, voorziet het relanceplan Vlaamse Veerkracht de realisatie van een data-oplossing voor Vlaamse basis- en sensordata.

Deze oplossing krijgt de naam Vlaamse Sensor Data Space (VSDS) en wordt de nieuwe generieke bouwsteen om sensordata op duurzame wijze beschikbaar te maken. De nadruk ligt op interoperabiliteit van systemen in een decentraal beheer. Met de Vlaamse Sensor Data Space stimuleren we enerzijds de data-economie, anderzijds helpen we om ambitieuze beleidsdoelstellingen realiseren.

Om data in dit netwerk te laten stromen en iedereen toegang tot kwalitatieve data te verzekeren, wordt ook ingezet op het implementeren van een ecosysteemwerking met governance-afspraken. Een beslissende factor voor het realiseren van deze strategie is de samenwerking met en de adoptie door de private sector waarvoor het Vlaams Datanutsbedrijf een cruciale rol in het ecosysteem zal opnemen.

De Vlaamse Smart Data Space is een project in oprichting. Het maakt deel uit van het relanceproject Vlaamse Veerkracht.

Hoe gaan we te werk?

In de realisatie van de Vlaamse Sensor Data Space zetten we voluit in op vier pijlers die complementair werken:

 • Open standaarden

  De data space voorziet open standaarden en specificaties om te vermijden dat data opgesloten blijft in geïsoleerde systemen (silo’s) en dus niet kan stromen. Deze standaarden moeten over verschillende organisaties en systemen werken. Daarom worden de standaarden uitgebouwd en gedefinieerd in co-creatie conform de OSLO-proces- en methodewerking.

 • Publicatiestraat

  Het project realiseert een “publicatiestraat” om sensordata schaalbaar en kostenefficiënt te kunnen publiceren en delen. De open architectuur van de Vlaamse Sensor Data Space bestaat uit herbruikbare bouwstenen die inplugbaar zijn in diverse platformen. Zo verzekeren we dat de kost van het delen van data ook in de toekomst betaalbaar en voorspelbaar blijft. Vlaamse bedrijven kunnen zich zo voluit focussen op het ontwikkelen van slimme toepassingen bovenop sensordata en verliezen geen tijd aan telkens ad hoc verzamelen van data.

 • Een ecosysteem voor overheid en ondernemers

  In het kader van de Vlaamse Veerkracht zet de Vlaamse Regering ondernemers er toe aan om nieuwe data en digitale toepassingen te integreren. Ook de adoptie door de private sector is hierbij cruciaal.

  1. Creatie van een gelijk dataspeelveld: het project maakt datadeling in sectoren mogelijk zonder dat bedrijven, organisaties en overheden de controle over de toegang tot hun data verliezen.

  2. Om de datastroom op gang te brengen, is 5G nodig in Vlaanderen. De Vlaamse Regering investeert in een versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk en 5G. Er wordt ingezet op samenwerking met intercommunales en private bedrijven om de adoptie van de Vlaamse Sensor Data Space te versnellen en nieuwe businessmodellen op data te versterken.

  3. Drempels voor die ondernemingen die nog geen toegang hebben tot het Vlaams datanetwerk, worden weggewerkt door samen te werken met het Vlaams Datanutsbedrijf. De Vlaamse Sensor Data Space zal hierbij mee het intelligent Vlaams dataknooppunt binnen bereik brengen.

 • Governance

  De Vlaamse Sensor Data Space is een schaalbaar model, maar vraagt een zorgvuldig beheer onder de vorm van werkwijze, processen en regels om de interoperabiliteit te laten werken.

In de kijker: Smart City Week 2022

Op 19 april staat het team achter VSDS op de Smart City Week. Stephane Coppens, Annelies Decraene, Simon Claus en Justine Ottevaere geven een sessie over de belangrijkste bouwstenen voor het creëren van Vlaamse slimme steden.

Alle info en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier ((opent in nieuw venster)).