Met de Vlaamse Smart Data Space zetten we in op het vindbaar, toegankelijk en makkelijk (her)bruikbaar maken van data, kortom duurzaam data delen. Dit doen we door technische standaarden en bouwblokken te ontwerpen, en daar een afsprakenkader rond te voorzien dat het vertrouwen tussen de partijen bevordert.

We nemen vanuit Vlaanderen  een verbindende rol op tussen de publieke actoren en private actoren die data (met elkaar) uitwisselen. Dit moet leiden tot een open ecosysteem waarin partijen op een betrouwbare en gestandaardiseerde manier data publiceren en consumeren. Via standaarden en samenwerkingsprotocollen stimuleren we de uitbouw van smart-data en personal data space-toepassingen.

De Vlaamse Smart Data Space zorgt zo voor een standaardisering van de data-integratie. Dat wil zeggen dat we ernaar streven om het maatwerk dat bij data-uitwisseling komt kijken, zo veel mogelijk te beperken. Zo kan elke partij in het ecosysteem zich op zijn kerntaken (data-kwaliteit, inzichten halen uit de data, nieuwe toepassingen, ...) focussen bij het uitwisselen van data. Op basis van goede afspraken en de principes van Linked Data kan eenzelfde databron ingezet worden voor meerdere use cases of meerdere doeleinden. Zo krijgt elke partij de best mogelijke inzichten uit de data. Een belangrijke factor is de samenwerking met de private sector waarvoor Athumi (opent in nieuw venster)een cruciale rol in het ecosysteem zal opnemen.

Use cases

Partners

Reeds aan de slag met VSDS