Gedaan met laden. U bevindt zich op: URBANAGE: sleutel tot leefbare steden voor ouderen Digitaal Vlaanderen

URBANAGE: sleutel tot leefbare steden voor ouderen

Nieuwsbericht
16 mei 2024

Om onze Europese steden comfortabeler te maken voor ouderen, heeft de Europese Commissie, samen met 12 consortium partners uit 6 verschillende landen, het project URBANAGE opgestart. In dit project werden digitale toepassingen ontwikkeld en getest in drie pilootgebieden: Santander, Helsinki en Vlaanderen. Digitaal Vlaanderen speelde, samen met IMEC, een sleutelrol en organiseerde samen met de consortium partners, de slotpresentatie in Brussel. Daar werden ook twee Vlaamse use cases voorgesteld.  

Het doel van URBANAGE

URBANAGE is een H2020 project dat digitale replica’s van steden (Digital Twins) wil inzetten om onze steden aangenamer te maken voor ouderen. De Digital Twins worden gebruikt om burgerparticipatie te bevorderen en beleidsmakers te helpen om het comfort in de stad voor ouderen te verhogen.

Twee Vlaamse use cases

In Vlaanderen werden, samen met belangengroepen uit o.a. Gent, Leuven en Roeselare, twee use cases ontwikkeld. Ze werden getest, geëvalueerd en geoptimaliseerd in samenwerking met ouderen en beleidsmedewerkers van de betrokken steden en gemeenten.

  • Green Comfort Index: deze een tool kent een score toe aan het comfort dat ouderen ervaren in de publieke ruimte. De score is gebaseerd op parameters die belangrijk zijn voor ouderen, zoals groen, zitgelegenheid, bereikbaarheid en schaduw. Aan de hand van een kleurenschaal wordt het resultaat gevisualiseerd op kaarten in een Digital Twin omgeving, zo kan je in een oogopslag de meest comfortabele plekjes ontdekken in de stad. Voor elk van die plekjes kan de schaduwimpact van omliggende gebouwen en bomen gevisualiseerd worden en kan de reistijd berekend worden. De tool voorziet verder ook een feedbackfunctie voor gebruikers en specialisten om ontbrekende of gebrekkige infrastructuur te melden. Beleidsmedewerkers kunnen de impact van extra infrastructuur op de green comfort index virtueel onderzoeken met een speciaal ontwikkelde simulator.

De nood aan zorgdiensten voor kwetsbare oudere volwassen in kaart gebracht voor stad Gent. Donkere zones duiden op hoge concentraties kwetsbare ouderen, gele en rode bolletjes tonen beschikbare zorgdiensten.
  • In kaart brengen van ontbrekende services voor kwetsbare ouderen: de tweede use case koppelt de locaties waar ouderen met een beperkte mobiliteit wonen aan de beschikbaarheid van diensten die belangrijk zijn voor deze groep, zoals zorg- en gezondheidsservices. De toepassing is volledig configureerbaar: de doelgroep kan verfijnd worden, bijvoorbeeld in functie van leeftijd of zorgbehoefte; het type gezondheidsservice kan gekozen worden en een specifieke buurt kan worden afgebakend. Het resultaat wordt gevisualiseerd op een handige, samengestelde overzichtskaart zodat beleidsmedewerkers en ruimtelijke planners beter kunnen inspelen op de noden van deze kwetsbare groep.

Naast de ontwikkeling en uitwerking van de twee use cases speelde Digitaal Vlaanderen een prominente rol bij het meten van de impact op en validatie door gebruikers, communicatie en het uitdragen van de projectresultaten.

Het resultaat

Het URBANAGE project werd positief geëvalueerd door de Europese Commissie en externe beoordelaars uit de onderzoekswereld en private sector. De Green Comfort kaart kreeg internationaal veel aandacht en werd gerepliceerd in Helsinki. Stad Leuven en de universiteit Gent lieten weten dat ze interesse hebben in een verdere samenwerking.

Meer weten?

Bekijk de filmpjes die het verhaal vertellen over hoe URBANAGE wordt gebruikt om het comfort van ouderen in de stad te verbeteren.

Bezoek de website van URBANAGE: