Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meldpunten discriminatie op het werk

Meldpunten discriminatie op het werk

Bent u slachtoffer of getuige van discriminatie op het werk? Er bestaan verschillende meldpunten waar u een klacht kunt indienen.

Meldpunt Werkgerelateerde Discriminatie

U kunt een geval van discriminatie op het werk melden bij het meldpunt Werkgerelateerde Discriminatie. Dat is het meldpunt van de afdeling Toezicht en Handhaving binnen het departement Werk en Sociale Economie. Om een geval van discriminatie te melden bij het Meldpunt Werkgerelateerde Discriminatie gelden specifieke voorwaarden en procedures.

Als het departement WSE niet bevoegd is voor uw klacht, wordt die doorgestuurd naar de bevoegde organisatie. U krijgt daarover een bericht en hoeft verder niets te doen.

Unia

Unia(opent in nieuw venster) is een onafhankelijke, openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Wordt u of iemand in uw omgeving gediscrimineerd, geïntimideerd, of fysiek of verbaal aangevallen op basis van door de wet beschermde criteria? Unia ondersteunt en adviseert u in alle vertrouwelijkheid.

Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen

Werd u of iemand uit uw omgeving gediscrimineerd op de werkvloer op basis van geslacht? Dien dan een klacht via het online meldingsformulier van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen(opent in nieuw venster).

Het instituut is een onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen. Het bestrijdt elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht.

Toezicht op de Sociale Wetten

Werd u, of iemand die u kent, gediscrimineerd op het vlak van:

  • arbeidstijden en uurroosters
  • arbeidsovereenkomst
  • ouderschapsverlof
  • of een ander aspect van de collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen?

Dien dan een klacht in bij de externe directie Toezicht op de Sociale Wetten uit de regio van uw werkgever(opent in nieuw venster).

Zodra u uw klacht hebt neergelegd, bent u beschermd tegen ontslag. Uw werkgever kan u wel nog ontslaan om redenen die niets met de klacht te maken hebben.

Toezicht Welzijn op het Werk

Bent u slachtoffer of getuige van pesten of intimidatie op het werk? Dan kunt u een klacht indienen bij de externe directie Toezicht Welzijn op het Werk(opent in nieuw venster) die bevoegd is voor de provincie waar uw werkgever is gevestigd.

Opgelet: de inspectie van het Toezicht Welzijn op het Werk treedt doorgaans op in 2de lijn, dat betekent dat u eerst wordt geïnformeerd over de interne procedure in uw organisatie, en wordt doorverwezen naar de preventieadviseur bevoegd voor psychosociaal welzijn.

Meldpunten van de vakbonden

U kunt discriminatie op de werkvloer ook (online) melden via uw vakbond. De betrokken vakbond zal u dan contacteren en helpen bij het behandelen van uw klacht.

ABVV: Meldpunt Discriminatie van het ABVV(opent in nieuw venster)

ACV: Infopunt Discriminatie van het ACV(opent in nieuw venster)

ACLVB: Meldingsformulier discriminatie van het ACLVB(opent in nieuw venster)