Gedaan met laden. U bevindt zich op: Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren - Aanvraag

Doelgroepvermindering laaggeschoolde jongeren - Aanvraag

Werft u een laaggeschoolde jongere aan? Met deze doelgroepvermindering hoeft u onder bepaalde voorwaarden geen socialezekerheidsbijdragen te betalen voor die werknemer.

Overgangsmaatregel 1 juli 2024

De doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren wordt stopgezet (beslissing VR 9 februari 2024). Als de werknemer in dienst trad vóór 1 juli 2024 dan blijft u de vermindering voor de volledige duurtijd van 8 kwartalen behouden.

Aanvraag via multifunctionele aangifte

 • Stap 1

  Controleer of de jongere in aanmerking komt voor de doelgroepvermindering.

  U hebt de jongere nog niet aangeworven

  Als u de jongere nog niet hebt aangeworven, vraag hem dan een mail te sturen naar tewerkstelling@vdab.be(opent in uw e-mail applicatie), waarin hij:

  • zijn rijksregisternummer vermeldt
  • vraagt of hij in aanmerking komt voor de maatregel.

  De vraag moet om privacyredenen van de jongere zelf uitgaan.

  U hebt de jongere al aangeworven

  Als u de jongere al hebt aangeworven, kijk dan in Ecaro, de onlinedienst van de sociale zekerheid, of hij in aanmerking komt.

  Lees meer over Ecaro(opent in nieuw venster).

 • Stap 2

  U duidt na afloop van elk kwartaal de gevraagde vermindering aan met de verminderingscode 6300 op de tewerkstellingslijn in uw DmfA-/DmfAPPL-aangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

  Op de website van de sociale zekerheid vindt u meer informatie over de multifunctionele aangifte(opent in nieuw venster).

 • Stap 3

  De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid laat u weten of hij de doelgroepvermindering toekent of weigert. In dat laatste geval krijgt u ook de reden van de weigering meegedeeld.


Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren