Gedaan met laden. U bevindt zich op: De natuur toegankelijk voor iedereen De Vroente, Duurzaam Educatiepunt

De natuur toegankelijk voor iedereen

Toegankelijkheid in de natuur is van groot belang voor iedereen. De Vroente, Duurzaam Educatiepunt heeft een ruim aanbod voor mensen met een beperking en hun begeleiders. Zo zijn er onder andere aangepaste faciliteiten, begeleide activiteiten, uitleenmateriaal en vormingen voor begeleiders.

Onze visie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat een bezoek aan de natuur mensen gelukkiger en gezonder maakt. Wij vinden dat iedereen de kans moet hebben om van de natuur te genieten. Ook voor degenen voor wie het, door een beperking, niet vanzelfsprekend is om de natuur in de gaan.

De centra Duurzaam Educatiepunt willen professionals, die werken met mensen met een mentale beperking, ondersteunen. We zetten in op deze doelgroep omdat we vinden dat de natuur er voor iedereen is.

Dat betekent dat we ons aanbod kwalitatief verder uitbouwen door vormings- en belevingsmomenten te organiseren specifiek voor deze doelgroep. Daarnaast zorgen we ook voor netwerking en uitwisseling tussen professionals. We bundelen en verspreiden kennis en bieden ook kwaliteitsvol educatief materiaal aan.

Aangepaste faciliteiten voor mensen met een beperking

De Vroente, Duurzaam Educatiepunt wil iedereen de kans geven om de natuur te ontdekken. Het centrum ontvangt dan ook geregeld kinderen, jongeren en volwassenen met een mentale en/of fysieke beperking.

De volgende aanpassingen zijn voorzien:

  • toiletten voor mensen met een fysieke beperking
  • de expo is volledig toegankelijk met rolstoel en extra ondersteuning voor blinden en slechtzienden is voorzien.
  • verschillende terreinrolstoelen die gratis gebruikt kunnen worden om de Kalmthoutse Heide te ontdekken
  • een beter toegankelijk pad in de educatieve tuin

Beleef de natuur

Je kan in De Vroente, Duurzaam Educatiepunt, terecht voor het ontlenen van de elektrische terreinrolstoel, de Cadweazle of “Kom een natuurwandeling maken en beleef de omgeving met een simulatiebril en witte stok”.

Activiteiten en Vormingsaanbod

Er is een aanbod aan materiaal dat je kan ontlenen om je beleving in de natuur nog aantrekkelijker te maken.

Vormingen voor hogescholen (lerarenopleiding) zijn steeds mogelijk. Neem telefonisch contact op of stuur een mailtje devroente.omgeving@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)