Uitrol van de publieke laadinfrastructuur in Vlaanderen

De uitrol van de publieke laadinfrastructuur zal voornamelijk vraag- en datagestuurd verlopen. Met de strategie Paal volgt Wagen zullen burgers, ondernemingen en organisaties via een e-loket een publieke laadpaal aanvragen. Het grootste aantal publieke laadpalen zal via deze weg worden geplaatst.

Aanvullend zullen er ook proactief publieke laadpalen worden bijgeplaatst op strategische locaties. Via het e-loket strategische plaatsing van publieke laadpalen(opent in nieuw venster) kunnen lokale overheden suggesties hiervoor doorgeven. Ook suggesties voor snelladers zullen al worden verzameld. Een selectie daarvan zal later in de concessie worden uitgerold.

Meer informatie over de aanpak van de uitrol van de publieke laadinfrastructuur.

Strategische plaatsing van publieke laadinfrastructuur

Hieronder vinden lokale besturen een aantal bijkomende voorwaarden, tips en zaken om rekening mee te houden bij het indienen van een aanvraag.

 • Binnen de gemeente/stad wordt best nagedacht over de algemene behoefte aan publieke laadinfrastructuur voor de komende jaren. Daarbij wordt best ook rekening gehouden met de bestaande laadpunten en de mogelijkheden om publieke laadinfrastructuur te plaatsen in parkeergebouwen en op het private domein, bv. op parkings van winkels, … Wat overblijft zal deels worden ingevuld door de aanvragen van EV-rijders (Paal volgt Wagen). De strategische plaatsing komt daar bovenop.
 • De voorkeurlocatie moet zich op het openbare domein bevinden en moet 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk zijn.
 • Om gebruik te garanderen moet ingeschat worden of er op die plaats voldoende laadbehoefte is of zal zijn bij bewoners, bezoekers of pendelaars.
 • Het is ook belangrijk dat het elektriciteitsnet (vooral laagspanning) in de buurt ligt.
 • Hou ook rekening met geplande werkzaamheden in het gebied om te voorkomen dat laadpalen op korte termijn verwijderd en/of verplaatst dienen te worden.
 • Laadpalen kunnen het best geplaatst worden in de ruimte die voorzien is voor het parkeren. Als dat niet lukt, kan worden uitgeweken naar andere plekken of naar het trottoir.
 • Het is sowieso aangewezen om hierbij over de gemeentegrenzen heen samen te werken. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, zoals de intercommunales, kunnen hier desgevallend een rol in spelen.

Bijkomend advies voor de plaatsing van publieke laadinfrastructuur

Locatie

 • De laadpalen kunnen, indien mogelijk, geclusterd worden. Dit betekent dat er twee of meer laadpalen samen worden geplaatst op één locatie. Hierbij kan ook toekomstgericht gewerkt worden, waarbij de bekabeling voor toekomstige laadpunten al voorzien kan worden.
 • De laadpalen hebben best 2 connectoren en worden zo geplaatst dat er vanaf twee parkeerplaatsen kan worden geladen.
 • Plaats best geen laadpaal direct voor een monument of deur/raam van een woning.
 • Hou rekening met bijvoorbeeld een kermis, markten of andere evenementen die op de locatie kunnen plaatsvinden.
 • Probeer zoveel mogelijk de groenvoorziening te vermijden of te laten staan.
 • Probeer de locatie toegankelijk te maken van een doorgaande weg en een goede zichtlocatie te geven. Denk bijvoorbeeld aan een kruising met een doorgaande weg.
 • Probeer het laadpunt bij voorkeur op een haaks of dwars parkeervlak te plaatsen.

Onderhoud, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid

 • Een laadpaal kan op een parkeerplaats best tussen twee vakken worden geplaatst.
 • Als er een boom aanwezig is, staat een laadpaal minimaal best even ver van de boom als de kruin van de boom breed is, met een minimum van 1 meter.
 • Probeer een laadpunt niet tussen het struikgewas of wortels te plaatsen.
 • Probeer de locatiekeuze niet in de directe nabijheid van andere objecten in de openbare ruimte te plaatsen (fietsenrekken, vuilcontainers, straatmeubilair,…).
 • Hou ook rekening met de toegankelijkheid van het laadpunt voor mindervalide e-rijders.
 • Voorkom struikelgevaar met laadkabels door te streven naar een minimale afstand van parkeervak tot laadpaal.
 • Bij plaatsing op het trottoir dient er een minimale doorloopruimte van 100 centimeter te zijn, maar liefst is dit nog meer. Het laadpunt wordt bij voorkeur in de trottoirband aangebracht en anders op maximaal dertig centimeter van de rand van de rijbaan.

Data publieke laadpunten

Om lokale overheden een zicht te geven op de reeds bestaande laadpunten, stellen we open data en een GIS-laag ter beschikking. U kunt de data inladen in uw eigen GIS-applicatie en zien waar alle bestaande (semi-)publiek toegankelijke laadpunten voor elektrische voertuigen in Vlaanderen staan.