Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erkenning als uitzendbureau: wie, wat, waar

Erkenning als uitzendbureau: wie, wat, waar

Wie als uitzendbureau uitzendkrachten wil tewerkstellen in Vlaanderen moet daarvoor eerst een erkenning aanvragen. 

De verplichting geldt ook als de maatschappelijke zetel van het hoofdbureau niet in het Vlaamse Gewest gevestigd is.

Een uitzendbureau of interimkantoor is een onderneming die

  • uitzendkrachten in dienst neemt
  • hen tijdelijk bij klanten laat werken
  • altijd de werkgever van de uitzendkracht blijft.

Bij uitzendarbeid ligt het werkgeverschap bij het uitzendbureau. Als de werknemer tewerkgesteld wordt bij een klant, vindt er een overdracht van het werkgeversgezag plaats van het uitzendbureau naar de klant.

Het uitzendbureau moet een borgsom van 75.000 euro storten aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Eén derde van dat totaal (25.000 euro) moet worden gestort bij het indienen van de erkenningsaanvraag. Uitzendbureaus moeten ook verplicht een aantal voorwaarden naleven.

De erkenningsplicht geldt niet alleen voor het louter aangaan van die bijzondere arbeidsrelatie, eigen aan het uitzendgebeuren. Ze geldt voor het geheel van diensten die uitgeoefend worden door een tussenpersoon en die gericht zijn op de totstandkoming van uitzendarbeid of de vermelde bijzondere arbeidsrelatie. Zo valt ook werving en selectie met het oog op het verrichten van uitzendactiviteiten onder de erkenningsplicht.

De definitie voor uitzendactiviteiten in kader van deze erkenning is dus: het geheel van diensten die uitgeoefend worden door een tussenpersoon en die gericht zijn op het in dienst nemen van werknemers om hen ter beschikking te stellen van gebruikers met het oog op de uitvoering van tijdelijke arbeid.

Andere activiteiten van private arbeidsbemiddeling zoals “het bijstaan van werknemers bij het zoeken van een nieuwe tewerkstelling” of “het bijstaan van werkgevers bij het zoeken naar geschikte werknemers” zijn niet onderworpen aan een erkenningsplicht. Het fundamentele onderscheid tussen deze activiteiten van private arbeidsbemiddeling en uitzendactiviteiten zit hem in de aard van de arbeidsrelatie die uit de bemiddelingsactiviteit voortvloeit.

Wie als uitzendbureau ook uitzendkrachten wil tewerkstellen in Brussel, Wallonië en/of de Duitstalige regio moet daarvoor eveneens een erkenning aanvragen.

Private arbeidsbemiddelaars, zoals selectiebureaus, wervingbureaus, artiestenbureaus, outplacementbureaus, executive searchers, headhunters en sportmakelaars, kunnen hun diensten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanbieden zonder dat ze daarvoor een erkenning moeten hebben als hun diensten niet met het oog op het verrichten van uitzendactiviteiten gebeuren.