Gedaan met laden. U bevindt zich op: Eerste en bijkomende aanvraag voor de erkenning van uitzendbureaus

Eerste en bijkomende aanvraag voor de erkenning van uitzendbureaus

Wilt u via uw uitzendbureau uitzendkrachten tewerkstellen in Vlaanderen? Vraag dan eerst een erkenning aan. Ook als de maatschappelijke zetel van uw bureau niet in Vlaanderen ligt, heeft u een erkenning nodig. 
Heeft uw uitzendbureau al een erkenning, maar wilt u uitzendactiviteiten uitvoeren in andere sectoren? Dan moet u opnieuw een erkenning aanvragen.

!AANDACHT: In JULI kan u ook een aanvraag indienen maar de erkenningscommissie komt pas in augustus terug samen.

Aanvraagprocedure

 • Stap 1

  Is dit een eerste aanvraag voor erkenning? Stort dan 25.000 euro aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Wilt u een bijkomende erkenning aanvragen? Dan kunt u deze stap overslaan.

  Deze 25.000 euro is 1/3 van de totale borgsom van 75.000 euro. Als dat bedrag is gestort, ontvangt u een attest dat u moet toevoegen aan het aanvraagdossier (zie verder). De rest van de borgsom is te betalen binnen de 30 dagen na de erkenning.

  Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten
  site Tour & Taxis
  Havenlaan 86c bus 302
  1000 Brussel
  Tel. 02 203 60 95
  Fax 02 203 42 68

  e-mail: info@sfu-fsi.be(opent in uw e-mail applicatie)
  website: http://www.fondsinterim.be(opent in nieuw venster)

  Heeft uw uitzendbureau geen zetel in België maar betaalde u in het thuisland een financiële waarborg van een gelijkwaardig bedrag (75.000 euro)? Dan moet u in principe niet opnieuw een financiële waarborg betalen. U moet aan het Sociaal Fonds aantonen dat u een gelijkwaardige waarborg in het buitenland hebt volstort. Indien het Sociaal Fonds de waarborg aanvaardt, ontvangt u een attest dat de gelijkwaardigheid bevestigt.

 • Stap 2
 • Stap 3

  Stuur uw aanvraag (ingevuld formulier met alle gevraagde bijlagen) of vraag bij voorkeur digitaal naar arbeidsbemiddeling@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). De ontvangst van uw aanvraag zal u bevestigd worden.

  Indien het dossier volledig is zal het zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen de 30 kalenderdagen worden overgemaakt aan de adviescommissie. Een onvolledig dossier kan niet aan de adviescommissie worden overgemaakt.

  De verwerking van aanvragen die ons via gewone post bereiken zal een aanzienlijke vertraging oplopen.

  Departement Werk en Sociale Economie
  Afdeling Tewerkstelling en competenties
  Dienst Dienstencheques & Uitzend
  Koning Albert II laan 35 bus 20, 1030 Brussel

 • Stap 4

  U krijgt een schriftelijke bevestiging wanneer het departement uw aanvraag goed ontvangen heeft.

Vervolg van de procedure

Onderzoek

Na de schriftelijke bevestiging van uw aanvraag onderzoekt de Dienst Dienstencheques en Uitzend van het Departement Werk en Sociale Economie of uw aanvraag volledig is.

 • Is uw dossier volledig, dan gaat het binnen de 30 dagen naar de Adviescommissie voor uitzendactiviteiten.
 • Is uw dossier niet volledig of onduidelijk, dan vraagt de dienst u om de ontbrekende elementen of de nodige verduidelijking. Bezorgt u die informatie niet binnen de 3 maanden, dan wordt uw aanvraag geseponeerd.

Advies

De Adviescommissie voor uitzendactiviteiten verleent een advies over de erkenningsaanvraag. Daartoe nodigt het de vertegenwoordigers van uw bureau uit voor een hoorzitting.

Wie zetelt in de adviescommissie?

De Adviescommissie voor uitzendactiviteiten bestaat uit

 • een voorzitter
 • evenveel vertegenwoordigers van de representatieve werkgevers- en werknemersorganisaties. Enkel zij zijn stemgerechtigd.
 • 1 onafhankelijke deskundige
 • 2 ambtenaren

De Commissie verleent advies binnen 70 dagen. Met toestemming van de minister kan deze termijn met 30 dagen worden verlengd.

Neem contact met het secretariaat van de Adviescommissie als u meer informatie wenst:

Beslissing

 • De Vlaamse minister voor Werk beslist over uw erkenningsaanvraag.
 • Het Departement brengt u en de Adviescommissie op de hoogte van de beslissing. U verneemt
  • voor welke vorm(en) van uitzendarbeid u een erkenning krijgt;
  • de duur van uw erkenning.
 • Wordt uw bureau erkend, dan verschijnt de eerste erkenning in het Belgisch Staatsblad.

Betalen van de borgsom bij een eerste erkenning

Betaling tweede schijf
Hebt u uw erkenning gekregen? Stort dan binnen 30 dagen de tweede schijf van 50.000 euro aan het Sociaal Fonds voor Uitzendkrachten.

Terugbetaling eerste schijf
Krijgt u geen erkenning? Dan kunt u het Sociaal Fonds vragen om de waarborg van 25.000 euro terug te storten.

Intrekken van de erkenning

Als u de wettelijke verplichtingen niet naleeft, kan een lopende erkenning worden ingetrokken of vervangen door een erkenning voor beperkte duur. Ook dan wordt een hoorzitting georganiseerd.