Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen - Voorwaarden, bedrag en duur

Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen - Voorwaarden, bedrag en duur

Bent u aan de slag als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep en heeft u of heeft uw werknemer een door VDAB erkende arbeidshandicap? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen.

Voorwaarden

Om als zelfstandige de VOP aan te vragen voor uzelf, moet u aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Uw arbeidsbeperking is erkend door de VDAB(opent in nieuw venster).
  Werd uw arbeidshandicap al erkend toen u werknemer was? Dan hoeft u geen nieuwe erkenning aan te vragen. De VOP moet u in dat geval wel opnieuw aanvragen, omdat u als zelfstandige uw eigen werkgever bent geworden.
 • U bent ná 1 oktober 2008 zelfstandige in hoofd- of in bijberoep geworden, of u hebt als ‘bestaande’ zelfstandige een erkende arbeidshandicap gekregen ná 1 oktober 2008.
 • Vóór u begon als zelfstandige, deed u geen beroep op een tewerkstellingsmaatregel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Als u langer dan één jaar zelfstandig bent, moet uw netto belastbaar inkomen op jaarbasis moet minstens 13.500 euro bedragen. Uw laatste aanslagbiljet van de belastingen dient als bewijs.
  Voor inkomsten uit 2020 en 2021 wordt rekening gehouden met de coronaperiodes. Uw netto belastbaar inkomen voor 2020 moet minstens 2.812 euro bedragen. Uw netto belastbaar inkomen voor 2021 moet minstens 4.500 euro bedragen.
 • Als u minder dan één jaar zelfstandig bent, gebruik dan een ‘attest op leefbaarheid’. U kunt dat attest opvragen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), via e-mail (info@vlaio.be(opent in uw e-mail applicatie)) of telefonisch (0800 20 555).
  Het attest kan worden afgeleverd op voorwaarde dat het belastbare netto bedrijfsinkomen van de zelfstandige activiteit tijdens het kwartaal van de aanvraag en tijdens de vier volgende kwartalen hoger is of hoger geraamd wordt dan 13.500 euro.

 • Bij al goedgekeurde dossiers: als uw netto belastbaar inkomen te laag is in een bepaald jaar, wordt de betaling van de VOP voor dat jaar opgeschort en verrekend. Als het netto belastbaar inkomen van 13.500 euro niet gerealiseerd wordt door ziekte of door stopzetting, wordt er rekening gehouden met deze periodes bij het bepalen van de grens van het netto belastbaar inkomen.

Bedrag

Het bedrag van de VOP voor zelfstandigen wordt bepaald op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen (GGMMI). Sinds 1 december 2022 bedraagt dat GGMMI € 1.954,99.

Deze tabel toont hoe de VOP van onbepaalde duur berekend wordt.

Berekening VOPBerekening VOP per kwartaal
Kwartaal: 1 - 540% x (GGMMI x 3)€ 2.345,99
Kwartaal: 6 - 2020% x (GGMMI x 3)€ 1.172,99

Voor de VOP van bepaalde duur geldt gedurende kwartaal 1 toten met 20 een percentage van 20%.

Uitbetaling

De VOP wordt om de drie maanden uitbetaald. U ontvangt het bedrag voor een bepaald kwartaal altijd aan het einde van het volgende kwartaal.

Duur

Simulator Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen

Beantwoord de vragen in de simulator en ontdek of u of uw werkgever recht heeft op een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP).