Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen - Verlengen of verhogen

Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen - Verlengen of verhogen

Wilt u als zelfstandige na 5 jaar opnieuw een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor uzelf of voor een werknemer aanvragen? Of volstaat de premie niet om de arbeidshandicap te compenseren? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een verlenging of een verhoging van de VOP krijgen.

Tot 31 maart 2023 kan u een aanvraag indienen voor een verhoging of een verlenging van de VOP.

Als u tussen 1 april en 30 juni 2023 een aanvraag indient voor een verhoging of een verlenging van de VOP, dan zal u vanaf 1 juli 2023 een beslissing krijgen op basis van de voorwaarden van individueel maatwerk. U vindt meer informatie bij de overgangsmaatregelen.

Vanaf 1 juli 2023 kan u enkel een aanvraag voor verlenging of verhoging van de VOP aanvragen via de applicatie van individueel maatwerk.

Aanvragen: alleen online

U kunt een verlenging of verhoging van uw VOP alleen online aanvragen.

 • Stap 1

  Bereid het document voor waarin u motiveert waarom u een verlenging of verhoging van de VOP aanvraagt:

 • Stap 2

  Elke bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregistreerde entiteit kan het WSE-loket gebruiken.

  De persoon die namens uw entiteit de rol “DWSE Organisatieverantwoordelijke” met de context "Vlaamse ondersteuningspremie" heeft, kan meteen starten met de aanvraag(opent in nieuw venster).

  Heeft nog niemand die rechten, of wilt u iemand anders die rechten toekennen, dan moet u vooraf een registratieprocedure, of een gedeelte ervan, doorlopen. Pas daarna kan die persoon de Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen via het WSE-loket.

  Meer informatie over aanmelden in het WSE-loket (wie, hoe, waarvoor).

 • Stap 3

  Vraag de verlenging of de verhoging van uw VOP online aan in het WSE-loket. Doe dat via een nieuwe aanvraag, niet in uw huidige dossier.

  Klik op ‘Aanvraag’, selecteer de Vlaamse ondersteuningspremie en vul het online aanvraagformulier in.

  Op de pagina ‘dossiergegevens’ duidt u het aanvraagtype aan: een ‘Verlenging’ of een ‘Verhoging’.

  Laad uw ingevulde en ondertekende motivatiedocument op.

  Vul het rekeningnummer van uw onderneming in.

 • Stap 4

  U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag.

  • Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt uw aanvraag verwerkt.
  • Is uw aanvraag niet ontvankelijk? In de bevestigingsmail leest u waarom.

Na de aanvraag

Het Departement WSE (DWSE) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) behandelen uw aanvraag:

 • De online toepassing van het departement WSE koppelt de aanvraag automatisch aan uw huidige dossier. Dat gebeurt op basis van uw ondernemingsnummer en (eventueel) het rijksregisternummer van de werknemer. U hoeft zelf niets te doen.
 • VDAB controleert of u in aanmerking komt voor een verlenging of verhoging van de VOP.

Beslissing en uitbetaling

Het departement WSE beslist over de verlenging of de verhoging van uw VOP en laat u weten of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet.

Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de verlengde of verhoogde VOP aan het einde van elk kwartaal op uw bankrekening gestort. U ontvangt de premie telkens voor het vorige kwartaal.