Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen

Vlaamse ondersteuningspremie voor zelfstandigen

Bent u aan de slag als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep en heeft u of heeft uw werknemer een door VDAB erkende arbeidshandicap? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)  aanvragen. De premie compenseert de eventuele extra kosten of de lagere productiviteit die samengaan met de arbeidsbeperking.

Coronacrisis

Naar aanleiding van de coronacrisis werd de mogelijkheid voorzien om voor zelfstandigen die door de coronamaatregelen onvoldoende bedrijfsactiviteit realiseren, pro rata rekening te houden met de crisismaanden. Dat gebeurt ook zo bij zelfstandigen die vanwege ziekte hun activiteit moeten onderbreken.

Deze premie kan ook aangevraagd worden voor werknemers met een erkende arbeidshandicap.

Van VOP naar individueel maatwerk

Met de komst van individueel maatwerk op 1 juli 2023 dooft de VOP uit. Maakt u momenteel gebruik van VOP? Dan verandert er niets. U blijft deze ontvangen voor de voorziene duurtijd en hoeft geen stappen te ondernemen. Raadpleeg de overgangsmaatregelen voor meer informatie.