Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse ondersteuningspremie - Opvolgen

Vlaamse ondersteuningspremie - Opvolgen

Ontvangt u voor één van uw werknemers een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)? Dan kunt u uw dossier online opvolgen.

U kunt geen nieuwe VOP-premie meer aanvragen. Bent u werkgever en heeft een van uw huidige of toekomstige werknemers een arbeidsbeperking? Dan kunt u de premies van individueel maatwerk aanvragen.

Uw dossier opvolgen

U kunt de behandeling van uw aanvraagdossier online opvolgen en aanvullen via het WSE-loket(opent in nieuw venster). De pagina ‘Actuele stand van uw dossier’ geeft u een overzicht van welke dossiers er:

  • zijn ingediend
  • nog onderzocht worden
  • goedgekeurd, geweigerd of onvolledig zijn

Beslissing en uitbetaling

Het Departement WSE beslist over het bedrag en de duur van uw VOP, en laat u weten of u de premie krijgt of niet.

Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de VOP aan het einde van elk kwartaal op uw bankrekening gestort. U ontvangt de premie telkens voor het vorige kwartaal.