Sinds 11 maart 2021 gelden nieuwe verplichtingen voor de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen op parkeerterreinen van gebouwen. Concreet zijn ze van toepassing op gebouwen waarvoor vanaf 11 maart een omgevingsvergunning wordt aangevraagd voor nieuwbouw of voor een ingrijpende renovatie. Vanaf 2025 komt er ook een verplichting voor de installatie van oplaadpunten op parkeerterreinen van bepaalde bestaande gebouwen. Deze verplichtingen komen er als gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn over de energieprestatie van gebouwen.

Een ‘ingrijpende renovatie’ is - specifiek in het kader van elektromobiliteit - de renovatie van een gebouw of parkeergebouw, waarbij meer dan 25% van de oppervlakte van de bouwschil een renovatie ondergaat.

Overzicht van de verplichtingen voor laadpunten bij parkeerterreinen
Nieuwbouw

(omgevingsvergunning
sinds 11 maart 2021)
Ingrijpende renovatie

(omgevingsvergunning
sinds 11 maart 2021)
Bestaande gebouwen

(vanaf 2025)
Woon-
gebouwen
Parkeerterrein met
2 of meer parkeerplaatsen:
laadinfrastructuur verplicht
voor elke parkeerplaats
Parkeerterrein met
meer dan 10 parkeerplaatsen:
laadinfrastructuur verplicht
voor elke parkeerplaats
Geen verplichtingen
Niet-
woongebouwen

Parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen:

  • minstens 2 oplaadpunten
  • én laadinfrastructuur voor 1 op 4 parkeerplaatsen
Parkeerterrein met
meer dan 20 parkeerplaatsen:
minstens 2 oplaadpunten

Verplichtingen voor gebouwen die niet voor bewoning bestemd zijn

Niet voor bewoning bestemde gebouwen of parkeergebouwen (nieuwe of bestaande die ingrijpend gerenoveerd worden) met een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen worden cumulatief voorzien van:

  • minstens 2 oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig
  • infrastructuur voor leidingen (of op zijn minst goten voor elektrische kabels) voor minstens 1 op 4 parkeerplaatsen, om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

Daarnaast worden alle bestaande niet voor bewoning bestemde gebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen uiterlijk op 1 januari 2025 uitgerust met minstens 2 oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor een elektrisch voertuig.

Verplichtingen voor gebouwen die voor bewoning bestemd zijn

Nieuwe voor bewoning bestemde gebouwen met een parkeerterrein met 2 of meer parkeerplaatsen worden voorzien van infrastructuur voor leidingen (of op zijn minst goten voor elektrische kabels) om de installatie van oplaadpunten voor normaal of hoog vermogen voor elektrische voertuigen op elke parkeerplaats in een later stadium mogelijk te maken.

Deze verplichtingen gelden ook voor bestaande voor bewoning bestemde gebouwen die een ingrijpende renovatie ondergaan, met een parkeerterrein met meer dan 10 parkeerplaatsen.

Welke parkings?

De verplichtingen gelden

  • als het parkeerterrein zich binnen het gebouw of parkeergebouw bevindt
  • als het een naastgelegen parkeerterrein betreft
  • als, in geval van ingrijpende renovaties, de renovatiemaatregelen ook betrekking hebben op het parkeerterrein of de elektrische infrastructuur van het gebouw, parkeergebouw of parkeerterrein.

Voor wie en sinds wanneer?

De verplichtingen gelden voor gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd sinds 11 maart 2021. De eigenaar van het gebouw of de vergunninghouder is verantwoordelijk om hieraan te voldoen.

Uitzonderingen

Bij ingrijpende renovaties gelden de verplichtingen alleen voor dat gedeelte van de werken aan en investeringen in oplaadinstallaties en leidingen waarvan de kosten niet meer bedragen dan 7% van de totale kosten van de renovatie.

Handhaving

De handhaving van de verplichting gebeurt door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Wanneer wordt vastgesteld dat niet aan de verplichtingen is voldaan, kan het VEKA een administratieve geldboete opleggen van:

  • 2.000 euro per ontbrekend oplaadpunt voor elektrische voertuigen
  • 1.000 euro per parkeerplaats wanneer niet werd voorzien in infrastructuur voor leidingen om de installatie van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in een later stadium mogelijk te maken.

Regelgeving