'Paal volgt wagen'

Een auto staat aan een oplaadpunt
© Benoit De Freine

Iedereen die niet over een private parkeerplaats (garage of oprit) beschikt en dus zelf geen laadpunt kan installeren, kan binnenkort een publiek toegankelijk laadpunt aanvragen op maximaal 250 meter wandelafstand van de woonst/werkplaats (‘Paal volgt wagen’).

U zal een laadpaal kunnen aanvragen via een nieuw centraal digitaal loket. De realisatie van het laadpunt zal gebeuren door gekozen uitbaters of laadpaalexploitanten (CPO’s), in nauw overleg met uw stad of gemeente en de elektriciteitsnetbeheerder. Een gelijkaardige mogelijkheid wordt ook voorzien voor andere doelgroepen, zoals bedrijven, aanbieders van autodelen en taxibedrijven.

Volgens de huidige planning zal het Departement Mobiliteit en Openbare Werken het aanvraagportaal voor laadpalen tegen de zomer van 2022 lanceren.

De steden Antwerpen, Gent en Oostende staan zelf in voor de publieke laadpalen op hun grondgebied. Als inwoner moet u de aanvraag dus indienen bij uw stad en niet via het centrale loket.

Bestek voor laadpaalexploitanten gelanceerd

Op 12 april werd het bestek gelanceerd waarmee laadpaalexploitanten (CPO’s) worden gezocht om voor heel Vlaanderen publieke laadpunten voor elektrische wagens op het openbare domein uit te rollen. Na de goedkeuringsprocedure zullen deze CPO’s ervoor zorgen dat er op strategische locaties laadpunten geïnstalleerd worden en dat er, onder bepaalde voorwaarden, ook publieke laadpunten kunnen worden aangevraagd door eigenaars/gebruikers van volledig elektrische voertuigen.

Bijkomende mogelijkheden voor uitbreiding publieke laadinfrastructuur

Er wordt ook de mogelijkheid voorzien om palen bij te plaatsen waar er extra behoefte is. Dit kan gebeuren op basis van data, bv. bij laadpalen waar er veel geladen wordt (‘Paal volgt paal’). Eveneens kan op vraag van een lokaal bestuur een strategische plaatsing van publieke laadpunten worden voorzien. Op die manier wordt het bestaande netwerk van publieke laadpunten op een slimme en datagedreven manier uitgebreid.