18 jaar of ouder

U kunt alleen inschrijven als u 18 jaar of ouder bent.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan kunt u zich alleen inschrijven, als u:

 • ontvoogd bent. U heeft wettelijk geen ouders of familieleden die voor u zorgen. Dit kan doordat u al gehuwd bent of doordat de familierechtbank dit beslist heeft.
 • al zelfstandig begeleid woont.
 • zelfstandig wilt wonen en een erkende dienst u hierin begeleidt.

U kunt niet inschrijven, als u 18 jaar of ouder bent en in een algemeen beschermingsstatuut bent opgenomen met het voorlopige bewind als basis.

Inkomen

Zit u in collectieve schuldenregeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer?

We kijken naar uw actueel besteedbaar inkomen.

Was het inkomen van het jaar van uw meest recente aanslagbiljet te hoog, maar verdient u nu minder, dan kijken we naar uw inkomen in minstens drie van de afgelopen zes maanden.

Eigendom

U kunt niet inschrijven als u een woning of bouwgrond volledig of gedeeltelijk:

 • in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebt.
 • in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebt gegeven.

Deze voorwaarde geldt voor de toekomstige referentiehuurder. Ze geldt ook voor de persoon die met de referentiehuurder gehuwd is, die ermee wettelijk samenwoont of die de feitelijke partner is en de woning mee zal bewonen.

De voorwaarde geldt ook voor een woning of bouwgrond in het buitenland.

Bracht u als zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder een woning of bouwgrond in een vennootschap in? Dan kan u ook niet inschrijven.

Er zijn een paar uitzonderingen mogelijk:

 • Uw woning is onbewoonbaar of ongeschikt verklaard. Dit gebeurde maximaal 2 maanden voor uw inschrijving.
 • Uw woning is onaangepast aan uw fysieke beperking.
 • U heeft een handicap en komt in aanmerking voor een ADL-woning.
 • U heeft een woning in een ruimtelijke bestemmingszone in België waar wonen niet mag (zoals een campingverblijf).
 • U verliest het beheer van uw woning door een collectieve schuldenregeling of een faillissement.
 • U heeft een eigendom met een (ex-)partner die de woning niet mee gaat bewonen.
 • U heeft een woning of bouwgrond gedeeltelijk in eigendom(srecht) kosteloos verworven, bijvoorbeeld via een erfenis of schenking.

Kortom, u mag als huurder geen woning of bouwgrond in volle eigendom hebben of het volledig vruchtgebruik erop hebben. Zelfs als u maar een paar procent volle eigendom bezit, mag dit niet.

Deze regels gelden voor u en uw inwonende partner. En, voor een woning of bouwgrond in het binnen- of buitenland.

Heeft u een woning of bouwgrond (gedeeltelijk) in eigendom of in vruchtgebruik?

Dan bent u verplicht om uw sociale huisvestingsmaatschappij, uw sociaal verhuurkantoor of uw woonmaatschappij te informeren.

U bent ook verplicht om op korte termijn uw (aandeel in de) woning of bouwgrond te verkopen, weg te schenken of te ruilen. Deze termijn kan verschillen in elke situatie. Contacteer uw woonorganisatie om uw dossier samen te bekijken.

Let op! Doet u dit niet? Dan moet de woonorganisatie uw huurovereenkomst stopzetten (met een opzegtermijn van 6 maanden). Het is dus erg belangrijk dat u hen op tijd informeert.

Ingeschreven zijn in bevolkings- of vreemdelingenregister

U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.