Voorwaarden

U komt in aanmerking voor de steunmaatregel als:

Aanvraagprocedure

 • Stap 1

  Dien uw aanvraag in bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken

  Als u voor de periode van 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2023 in aanmerking komt voor de subsidie moet u uw aanvraag indienen bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, gericht aan de heer Glen De Schampheleire (afdeling Beleid):

 • Stap 2

  Dien na elk kwartaal een subsidieaanvraagdossier in

  Daarna kunt u na elk kwartaal een subsidieaanvraagdossier indienen (vanaf 1 april voor kwartaal 1, vanaf 1 juli voor kwartaal 2, vanaf 1 oktober voor kwartaal 3 en vanaf 1 januari voor kwartaal 4) en dat uiterlijk een maand na het einde van het trimester dat recht kan geven op een subsidie.

  Ook kunt u een vergadering met de medewerkers van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken inplannen: