Voorwaarden

 • De Energielening+ is er enkel voor wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie vanaf 2021 erft of geschonken krijgt. Het kan dus alleen na eigendomsoverdracht. De datum van het overlijden bepaalt de datum van de erfenis (= ‘openvallen van de erfenis’ en dus niet de datum van de akte die daaruit voortvloeit). Het moet gaan over verwerving in volle eigendom (100% natuurlijke personen).
  (Wie een woning of appartement met een slechte energieprestatie heeft gekocht vanaf 2021, komt dus niet in aanmerking voor deze Energielening+. Wie voor die aankoop een hypothecair krediet aangaat, kan bij de kredietgever naast dat hypothecair krediet wel een renteloos renovatiekrediet afsluiten.)
 • De woning of het appartement moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest.
 • De woning of het appartement moet op het ogenblik van de erfenis of de schenking een slechte energieprestatie hebben en zal grondig gerenoveerd moeten worden (investeringen in isolatie, energiezuinige verwarming, hernieuwbare energie).
  De energieprestatie wordt vóór en na de renovatie bewezen met het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat).
  • Een woning heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label C halen.
  • Een appartement heeft bij de eigendomsoverdracht EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal EPC-label B halen.
 • Het EPC dat de slechte energieprestatie bewijst moet opgemaakt zijn vanaf 2019.
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar.
 • Deze renteloze Energielening+ heeft een maximumbedrag van 60.000 euro en een looptijd van maximaal 20 jaar.
 • Als na 5 jaar de vooropgestelde resultaatsverplichting (namelijk een beter EPC-label) niet wordt behaald, zal het onterecht verleende rentevoordeel worden gecompenseerd door de omzetting naar een hogere rentevoet (zijnde de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet wordt afgesloten).

Procedure

Voor de Energielening+ kunt u contact opnemen met het Energiehuis dat voor uw gemeente de Energieleningen toekent. Op mijnenergiehuis.be kunt u de contactgegevens van het Energiehuis opzoeken ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Maximaal ontleningsbedrag voor woning of appartement dat vanaf 2021 verworven is door erfenis of schenking
EPC-label
vóór renovatie
Te bewijzen EPC-label
na renovatie
(binnen de 5 jaar)
Maximaal ontleningsbedrag
Energielening+
Woning
met EPC-label E of F
EPC-label C30.000 euro
EPC-label B45.000 euro
EPC-label A60.000 euro
Appartement
met EPC-label D, E of F
EPC-label B30.000 euro
EPC-label A45.000 euro

Wetgeving

Decreet van 30-10-2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26)
en het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 18-12-2020

Veelgestelde vragen