Coronamaatregelen in verband met EPB (energieprestatieregelgeving)

EPB-eisen

Man kijkt naar verschillende mogelijke gevelstenen
© Bob Van Mol

EPB staat voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. De meeste gebouwen in Vlaanderen moeten een minimumniveau halen op het gebied van isolatie, energiezuinigheid of energieprestatie en ventilatie. Welke eisen er precies van toepassing zijn, hangt onder meer af van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de datum van de bouwaanvraag of melding.

Voor nieuwbouwwoningen kunnen er bijvoorbeeld EPB-eisen zijn voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie, minimumaandeel hernieuwbare energie, ...

Verplichtingen tijdens het bouwproces

Tijdens het bouwproces zijn er ook een aantal verplichtingen voor de bouwheer, de architect of de EPB-verslaggever.

 • Stap 1

  Aanstellen van een verslaggever

  Vóór de start van de werkzaamheden moet u als bouwheer of aangifteplichtige ((opent in nieuw venster)) een EPB-verslaggever ((opent in nieuw venster)) aanstellen. Die verslaggever kan de ontwerpende architect zijn, maar ook een andere architect of ingenieur. De verslaggever zal tijdens het bouwproces opvolgen en rapporteren of er aan de energienormen voldaan wordt. Bij bouwaanvragen vanaf 2016 moet u ook een ventilatieverslaggever ((opent in nieuw venster))aanstellen. De ventilatieverslaggever kan uw EPB-verslaggever zijn, maar ook een andere persoon.

 • Stap 2

  Indienen van de startverklaring

  Vóór de start van de werken maakt de verslaggever een voorafberekening om te controleren of er aan de energienormen zal worden voldaan in het bouwproject. Die voorafberekening neemt hij op in de startverklaring, die hij indient bij het Vlaams Energieagentschap.

 • Stap 3

  Opvolging van materiaal- en installatiekeuzes

  Tijdens de werken worden alle zaken die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden, nauwkeurig bijgehouden. In deze fase behoudt u als bouwheer de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen. Als de architect merkt dat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) de EPB-eisen misschien niet gehaald worden, dan moet hij dat melden aan de aangifteplichtige en de verslaggever.

 • Stap 4

  Indienen van de EPB-aangifte

  Na de bouwwerken stelt de verslaggever de EPB-aangifte op. Dat is een berekening op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen,... De verslaggever dient de EPB-aangifte uiteindelijk definitief in bij het Vlaams Energieagentschap. Nadien krijgt de aangifteplichtige daarvan een ondertekende kopie.

 • Stap 5

  'Energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw' bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie

  Bij nieuwbouw (of gelijkgesteld) of een 'ingrijpende energetische renovatie' bezorgt de verslaggever u uiteindelijk ook het 'energieprestatiecertificaat (EPC) Bouw'. Dat EPC vermeldt of het gebouw al dan niet aan de energieprestatieregelgeving voldoet en vermeldt onder meer het E-peil.

Controles en boetes

Als aangifteplichtige kunt u een boete ((opent in nieuw venster)) krijgen als:

 • de startverklaring niet (tijdig) wordt ingediend
 • de EPB-aangifte niet (tijdig) wordt ingediend
 • als er niet voldaan is aan één of meer EPB-eisen, zoals bijvoorbeeld het maximaal E-peil.

Hoe groter de overtreding, hoe hoger de boete.
Ook de verslaggever kan een boete krijgen als blijkt dat de EPB-aangifte niet overeenstemt met de gebruikte materialen en de toegepaste technieken.

Premies

Is het toegekende E-peil van een nieuwbouwwoning aanzienlijk lager dan de norm? Dan wordt die energiezuinigheid beloond.

Veelgestelde vragen