Voorwaarden

 • De EPC-Labelpremie is er voor alle woningeigenaars.
  Dus niet alleen voor wie een woning of wooneenheid (bijv. appartement) in volle eigendom koopt of krijgt via een authentieke akte of een erfenis. Deze premie werd eerst ingevoerd voor nieuwe eigenaars, maar is nu dus uitgebreid naar alle eigenaars.
 • De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019.
  Het EPC-Label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat) van
  • de woning heeft EPC-Label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • de wooneenheid heeft EPC-Label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.;
 • Het behaalde EPC-Label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuwe EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-Labelpremie.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-Label na renovatie(s).
 • De premie kan in schijven worden verkregen.
  Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.

Procedure

 • Deze maatregel gaat pas in vanaf 2021.
 • U kunt de de EPC-Labelpremie nu nog niet aanvragen.

Bedrag

Maximaal bedrag van
EPC-Labelpremie
(afhankelijk van het behaalde EPC-Label na renovatie binnen de 5 jaar)
Maximaal bedrag van
EPC-Labelpremie
voor beschermde afnemers

(afhankelijk van het behaalde EPC-Label na renovatie binnen de 5 jaar)
woning
met EPC-label
E of F
 • 5.000 euro als label A wordt behaald
 • 3.750 euro als label B wordt behaald.
 • 2.500 euro als label C wordt behaald
 • 6.000 euro als label A wordt behaald
 • 4.500 euro als label B wordt behaald.
 • 3.000 euro als label C wordt behaald
wooneenheid (appartement, ...)
met EPC-label
D, E of F
 • 3.750 euro als label A wordt behaald
 • 2500 euro als label B wordt behaald.
 • 4.500 euro als label A wordt behaald
 • 3.000 euro als label B wordt behaald

Uitzonderingen

De EPC-labelpremie zal niet cumuleerbaar zijn met de Totaalrenovatiebonus.

Wetgeving

De EPC-labelpremie (na eigendomsoverdracht) is al definitief goedgekeurd voor wie een woning of wooneenheid (bijv. appartement) in volle eigendom koopt of krijgt via een authentieke akte of een erfenis.
Voor andere woningeigenaars is de EPC-labelpremie nog niet definitief goedgekeurd. Definitieve goedkeuring wordt verwacht tegen midden december 2020.