Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPC-labelpremie bij energierenovaties

EPC-labelpremie bij energierenovaties

Hebt u een woning of appartement met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u hiervoor een premie krijgen. Deze premie vraag u aan via Fluvius (2024).

Vanaf 1 januari 2025 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de EPC-labelpremie. 

 • Aanvragen via een online loket (loket van Mijn VerbouwPremie), in plaats van via Fluvius.
 • Aanvragen in 2 stappen zal niet langer nodig zijn. 
 • Enkel eigenaars komen in aanmerking.
 • Bij aanvraag vanaf 2025 wijzigt de premiehoogte voor eigenaars-bewoners naar analogie met de inkomenscategorieën van met Mijn VerbouwPremie. Er wordt een hogere premie voorzien als er aan minimale ventilatie-eisen is voldaan. Die ventilatie-eisen zullen gecontroleerd worden via het EPC na de werken (opgemaakt vanaf 02/01/2024). 

Voorwaarden

 • De EPC-labelpremie is er voor alle investeerders. Voor aanvragen vanaf 2025 moet de aanvrager zelf eigenaar zijn van de woning, het collectief woongebouw of de wooneenheid. Hiermee wordt bedoeld: volle eigendom, vruchtgebruik (inclusief recht van gebruik en bewoning), erfpacht, recht van opstal of mede-eigendom. Voor niet-eigenaars is er een overgangsmaatregel voorzien (zie uitzonderingen hieronder).
 • De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning, collectief woongebouw of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een EPC (energieprestatiecertificaat) voor de renovatie, dat niet ouder mag zijn dan van 2019. De premie geldt niet voor een appartemensgebouw

 • Het EPC (lettercode op het EPC) van:
  • de woning of collectief woongebouw heeft label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
  • de wooneenheid (appartement) heeft label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar (binnen de 5 jaar na de datum van het eerste EPC) minimaal label B halen.
 • Het verbeterde EPC-label moet worden behaald uiterlijk 5 jaar de opmaak van het EPC voor de werken.
 • U moet de aanvraag tot uitbetaling van de premie uiterlijk na 6 jaar indienen. Voor EPC’s voor renovatie opgemaakt in 2019 of 2020, geldt als startdatum 1 januari 2021 en moet het nieuwe EPC uiterlijk op 31 december 2025 worden opgemaakt.
 • De premie kan in schijven worden verkregen.
  • Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
  • Stel dat de eerste schijf van de EPC-label in 2024 wordt aangevraagd, dan valt u hiervoor onder de premiehoogte 2024. Als u de tweede schijf met een opnieuw verbeterd EPC aanvraagt vanaf 2025, valt u voor de extra premie, onder de premiehoogtes (en inkomenscategorieën) die vanaf 2025 van toepassing zijn.
 • Sloop/herbouw komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
 • De premie geldt niet voor een appartemensgebouw.
 • Voor de EPC-labelpremie telt de eindbestemming zoals vermeld op het EPC (woning of appartement):
  • 1 woning met slecht EPC wordt opgesplitst in 3 wooneenheden of woningen => potentieel 3 EPC-labelpremies (er moet een EPC-na zijn voor iedere nieuwe wooneenheid of woning en elke wooneenheid of woning moet voldoen aan de minimale eisen die erop van toepassing zijn.
  • 2 woningen/wooneenheden met slecht EPC-label worden samengevoegd tot 1 woning/wooneenheid => 1 EPC-labelpremie, als de nieuwe woning/wooneenheid voldoet aan de minimale eisen die van toepassing zijn op de nieuwe woning of wooneenheid.
 • De EPC-labelpremie is combineerbaar met
  • Mijn Verbouwpremie
   • Een afgelopen Totaalrenovatiebonustraject voor dezelfde woning, woongebouw of wooneenheid voor dezelfde of een nieuwe eigenaar (zie ook uitzonderingen).
   • Voor een nieuwe eigenaar: een lopend Totaalrenovatiebonustraject op naam van een vorige eigenaar (zie ook uitzonderingen).

De EPC-labelpremie is voor dezelfde investeerder/eigenaar niet combineerbaar met een nog lopend Totaalrenovatiebonustraject.

Raadpleeg alle voorwaarden (2024) van de EPC-labelpremie het op de website(opent in nieuw venster) van Fluvius.

Procedure

De aanvraagprocedure voor aanvragen in 2024 bestaat uit 2 stappen:

 1. Activatie EPC-labelpremie
  Zodra u beschikt over een ‘EPC-vóór’ waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, kunt u bij Fluvius de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen. U moet de activatie online aanvragen bij Fluvius(opent in nieuw venster).
 2. Uitbetaling EPC-labelpremie
  Binnen de 5 jaar na datum van dit ‘EPC-vóór’ moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid) en uiterlijk 6 jaar na de startdatum van uw ‘EPC-voor’, vraagt u de uitbetaling aan via Fluvius(opent in nieuw venster).

Vanaf 1 januari 2025 zal de EPC-labelpremie moeten aangevraagd worden via het loket van Mijn VerbouwPremie. De premie zal niet langer in 2 stappen moeten aangevraagd worden. Er is geen activatie meer nodig. Het EPC-vóór en na blijft verplicht.

Financieel voordeel - aanvraag in 2024

Het bedrag van de premie hangt in 2024 af van het behaalde EPC-label na renovatie(s) en van het statuut beschermde afnemer.

Maximaal bedrag van EPC-labelpremie voor woning of wooneenheid (afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar) - aanvraag via Fluvius

Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie

Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie
voor beschermde afnemers

Woning of collectief woongebouw
met EPC-label
E of F
 • 5000 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 3750 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 2500 euro
  als EPC-label C wordt behaald
 • 6000 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 4500 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 3000 euro
  als EPC-label C wordt behaald
Wooneenheid (appartement, ...)
met EPC-label
D, E of F
 • 3750 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 2500 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 4500 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 3000 euro
  als EPC-label B wordt behaald

Medegefinancierd door de Europese Unie - NextGenerationE

Financieel voordeel - aanvraag vanaf 2025

Maximaal bedrag van EPC-labelpremie voor woning of wooneenheid (afhankelijk van het behaalde EPC-label na renovatie binnen de 5 jaar) bij aanvraag vanaf 1 januari 2025 via het online VerbouwLoket. Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s) en is vanaf 2025 ook afhankelijk van de inkomenscategorie en of voldaan is aan bepaalde ventilatie-eisen

Hoogste inkomenscategorie
Mijn VerbouwPremie
(eigenaar-bewoner) of eigenaar-verhuurder/ eigenaar die niet verhuurt

Middelste inkomenscategorie
Mijn VerbouwPremie
(eigenaar-bewoner)
Laagste inkomenscategorie
Mijn VerbouwPremie
(eigenaar-bewoner of verhuur via woonmaatschappij)

Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie

niet voldaan aan minimale ventilatie-eisen/ wel voldaan aan minimale ventilatie-eisen

Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie

niet voldaan aan minimale ventilatie-eisen/ wel voldaan aan minimale ventilatie-eisen

Maximaal bedrag van
EPC-labelpremie

niet voldaan aan minimale ventilatie-eisen/ wel voldaan aan minimale ventilatie-eisen

Woning
met EPC-label
E of F
 • 4000/5000 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 3000/3750 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 2000/2500 euro
  als EPC-label C wordt behaald
 • 5000/6000 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 3750/4500 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 2500/3000 euro
  als EPC-label C wordt behaald
 • 6000/7000 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 4500/5250 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 3000/3500 euro
  als EPC-label C wordt behaald

Wooneenheid
(appartement, ...)
met EPC-label
D, E of F

 • 3000/3750 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 2000/2500 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 3750/4500 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 2500/3000 euro
  als EPC-label B wordt behaald
 • 4500/5250 euro
  als EPC-label A wordt behaald
 • 3000/3500 euro
  als EPC-label B wordt behaald

De ventilatie-eisen komen overeen met een lichtgroen of donkergroen veld voor ventilatie op het energieprestatiecertificaat. Enkel bij EPC’s opgemaakt vanaf 2 januari 2024 is dit veld opgenomen.

 • Het EPC zal de aanwezige ventilatievoorzieningen automatisch beoordelen op basis van de invoer in de software
 • Enkel de aanwezigheid van ventilatievoorzieningen en het type worden beoordeeld, niet de goede werking van het systeem of de grootte van de ventilatiedebieten.
 • Op basis van de aanwezige ventilatievoorzieningen volgt een van volgende aanbevelingen
  • Rood: helemaal geen ventilatievoorzieningen
  • Oranje: ventilatievoorzieningen aanwezig, maar onvoldoende
  • Lichtgroen minimale ventilatievoorzieningen aanwezig
   • minstens 65% van de verblijfruimtes voldoende ventilatievoorzieningen heeft (groen vinkje op het EPC) en
   • minstens 65% van de natte ruimtes voldoende ventilatievoorzieningen heeft (groen vinkje op het EPC) en
   • alle keukens, bad- en douchekamers voldoende ventilatievoorzieningen hebben (groen vinkje op het EPC)
  • Donkergroen: voldoende ventilatievoorzieningen aanwezig

Meer detailinfo en enkele voorbeelden over minimale ventilatievoorzieningen.

Uitzonderingen

 • Na afloop van een Totaalrenovatiebonustraject van 5 jaar, kan iedere investeerder, met een EPC-voor renovatie dat opgemaakt is na afloop van deze periode van 5 jaar van de Totaalrenovatiebonus, in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie. Het maakt niet uit hoeveel bonussen er tijdens het afgelopen Totaalrenovatiebonustraject werden uitbetaald.
 • Iedere nieuwe eigenaar, die vanaf 1 januari 2021 eigenaar is van een woning, collectief woongebouw of wooneenheid, kan ongeacht een lopend of afgelopen Totaalrenovatiebonustraject op naam van een vorige eigenaar, voor deze woning, collectief woongebouw of wooneenheid in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie. Het Totaalrenovatiebonustraject wordt in dat geval afgesloten voor de nieuwe eigenaar.
 • Iedere investeerder die geen eigenaar is van de woning, collectief woongebouw of wooneenheid die voor 1 januari 2025 een EPC-labelpremie activeerde bij Fluvius, zal in aanmerking komen voor de uitbetaling EPC-labelpremie in de nieuwe procedure vanaf 2025.

Regelgeving

Energiebesluit van 19 november 2010