Voorwaarden

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u de voorwaarden voor de werkings-en projectsubsidies. ((opent in nieuw venster))

Procedure

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties konden tot uiterlijk 31 december 2019 een subsidieaanvraag indienen voor de beleidsperiode 2021-2025.

Op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media vindt u meer informatie over de beoordelingsronde 2021 – 2025. ((opent in nieuw venster))

Wetgeving

Decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk.