Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe module MJR binnen BCT Begrotings- en Consolidatietool (BCT)

Nieuwe module MJR binnen BCT

Nieuwsbericht
5 april 2024

Sinds 13 maart is de module Meerjarenraming (MJR) opgenomen in de Begrotings- en Consolidatietool (BCT).

De module Meerjarenraming voorziet de nodige functionaliteiten om de gemaakte beleidskeuzes en hun budgettaire impact in een meerjarig perspectief te plaatsen. De meerjarenraming zet de jaarlijkse begrotingsopmaak van jaar t in meerjarig perspectief en heeft een tijdshorizon van 6 jaar (t-1 tot t+4). Ze vertaalt het constant beleid en de genomen beleidsopties en geeft een prognose van de budgetontwikkeling voor de volgende 4 jaar voor de entiteiten van de Vlaamse deelstaatoverheid.

De meerjarenraming wordt elk jaar naar aanleiding van de begrotingsopmaak geëvalueerd en aangepast aan de gewijzigde omstandigheden. De tijdshorizon van de raming verschuift op die manier ook telkens met een jaar.

Momenteel verwerken de begrotingsraadgevers de ontvangen input in deze module. Alle betrokkenen kunnen deze input raadplegen via deze module. Bij een volgende meerjarenraming zal de input rechtstreeks via deze module gecapteerd worden.