Werknemers

Papa en baby
© Joris Casaer

U hebt als vader of als recht op 20 werkdagen geboorteverlof als het kind geboren is sinds 1 januari 2021.

  • Dezelfde termijn geldt in geval van een meerling.
  • U moet dat verlof opnemen binnen 4 maanden vanaf de dag van de bevalling.
  • Die 20 dagen mogen in één keer of verspreid opgenomen worden.

Tijdens de eerste drie dagen van het geboorteverlof krijgt u uw volledige loon van uw werkgever. Tijdens de volgende dagen ontvangt u een uitkering van uw ziekenfonds.

De regeling in het onderwijs wijkt enigszins van de algemene regeling over het geboorteverlof.

Zelfstandigen

Ook als zelfstandige kunt u tijdelijk uw beroepsactiviteit onderbreken na de geboorte van een kind waarmee u een afstammingsband of een band van meeouderschap hebt. U hebt recht op 20 dagen als uw kind geboren is sinds 1 januari 2021.

Tijdens die periode krijgt u een uitkering van uw socialeverzekeringsfonds.

Adoptieverlof

Ook als u een kind adopteert, hebt u recht op verlof. Dat heet adoptieverlof.