Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geld en goederen schenken

Geld en goederen schenken

Geld en eigendommen in uw bezit kunt u niet enkel verkopen, verhuren of ruilen, u kunt ze ook schenken aan een persoon of een goed doel. In sommige gevallen moet u de schenking registreren.

Schenking van onroerende goederen

Gezinsleden hebben een roze spaarvarken vast

Als u onroerende goederen (zoals een huis, een appartement of bouwgrond) wilt schenken, dan moet u een notaris inschakelen:

  • De notaris stelt een akte op.
  • Die akte wordt geregistreerd.
  • De ontvanger van de schenking (de begiftigde) betaalt schenkbelasting.

Als de schenker van een onroerend goed overlijdt binnen de 3 jaar na de schenking dan wordt de waarde van het geschonken onroerend goed alsnog bij de nalatenschap van de schenker gevoegd.

Schenking van roerende goederen

Bij een schenking van roerende goederen (zoals meubelen, geld, juwelen, kasbons, aandelen of schilderijen) kunt u kiezen of u de schenking laat registreren of niet.

De schenking NIET registreren

Bij een handgift of bij een onrechtstreekse schenking zoals een bankgift (een overschrijving van geld) of een gift aan een goed doel moet de ontvanger van de schenking geen schenkingsrechten betalen.

Maar pas op: als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, wordt de schenking bij de nalatenschap geteld. Daardoor moeten er erfbelastingen op worden betaald, en die zijn hoger dan de schenkbelastingen.

De schenking WEL registreren

Als u een akte van de schenking laat opstellen (door een notaris of onderhands), dan moet u die akte laten registreren en is er bijgevolg schenkbelasting verschuldigd. Maar de registratie brengt ook enkele voordelen mee:

  • De schenking kan niet meer worden betwist door derden, want u hebt een bewijs van schenking. Daarmee kunt u, tegenover bijvoorbeeld familieleden die uw eigendomsrecht betwisten, bewijzen dat het geschonken goed van u is.
  • Bovendien kunt u de fiscus aantonen met welke middelen u een belangrijke aankoop hebt gefinancierd, om een hogere raming van de belastbare inkomsten te vermijden.
  • Als de schenker binnen drie jaar na de schenking overlijdt, hoeft u geen erfbelasting meer te betalen op de waarde van de schenking.

Veelgestelde vragen