Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geografische informatie over Vlaanderen

Geografische informatie over Vlaanderen

Vlaanderen is het noordelijke deel van België. Het Vlaamse Gewest heeft een oppervlakte van 13.522 km2, een gebied waarover heel wat geografische informatie beschikbaar is.

Vlaanderen in kaart

Geografisch portaal (Geopunt)

Geopunt is de centrale toegangspoort tot geografische overheidsinformatie, waar u kaarten en luchtfoto’s van Vlaanderen(opent in nieuw venster) kunt raadplegen.

U vindt er onder andere thematische kaarten zoals bodemkaarten, overstromingskaarten en kaarten met natuurgebieden, bedrijventerreinen en onroerend erfgoed. Historische kaarten vindt u er ook.

Naast de kant-en-klare kaarten kunt u ook zelf informatie van verschillende thema’s samenvoegen op één kaart.

Grootschalig Referentiebestand (GRB) - Basiskaart Vlaanderen

Het Grootschalig Referentiebestand (GRB) of Basiskaart Vlaanderen is een digitale topografische referentiekaart van Vlaanderen. Het is een gemeenschappelijke geografische basis waarop alle gebruikers eigen gegevens kunnen enten.

Het GRB bevat enkel geografische en kenmerkende informatie van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk.

Het GRB kan gevisualiseerd worden in de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster), maar is afhankelijk van het gewenste gebruik ook beschikbaar via de webdiensten of als downloadbaar product.

Grondbeleid in Vlaanderen

Digitaal Vlaanderen bundelt alle geografische informatie in Vlaanderen en maakt het bruikbaar voor een doordacht grondbeleid met het oog op een efficiënte inrichting en beheer van natuur en ruimte en de invulling van het overheidsbeleid in specifieke deelgebieden.

Eigendom en perceelsplannen

Dit grondbeleid zorgt ervoor dat de verwerving van gronden (in der minne, door onteigening of door toepassing van recht van voorkoop) en de regeling van de eigendom en het gebruik ervan op basis van de verschillende wetgevingen op een gecoördineerde en snelle wijze kan gebeuren.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) biedt kadastrale perceelsplannen(opent in nieuw venster) aan die de eigendommen op kaart weergeven zoals ze gekend zijn bij het kadaster.

Digitaal Vlaanderen verspreidt de kadastrale perceelsplannen voor Vlaanderen, ofwel als dataset ‘Adpf - Administratieve percelen fiscaal’, die de fiscale toestand weergeeft, ofwel als de GRBgis entiteit ‘GRB - Adp - administratief perceel’, die de actuele perceeltoestand weergeeft. Deze gegevens kunnen gevisualiseerd worden in de Geopunt-kaart(opent in nieuw venster) en zijn afhankelijk van het gewenste gebruik ook beschikbaar via de webdiensten of als downloadbaar product.

Burgers kunnen de CadGIS-data downloaden via de downloadtoepassing van AAPD (opent in nieuw venster)of het Belgische kadastraal percelenplan(opent in nieuw venster) raadplegen via CadGIS Viewer.

Grondwerken uitvoeren

Als u grondwerken wil uitvoeren, moet u weten welke kabels en leidingen u onder de grond kan tegenkomen om graafschade te voorkomen. Deze leidingen vraagt u op via het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP).

Mobiliteitshinder in kaart

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijdt de Vlaamse overheid werken op omleidingstrajecten en worden conflicten tussen werken en manifestaties gedetecteerd.

Authentieke geografische gegevensbronnen

Ter verbetering van haar beleidsvoering en dienstverlening trekt de Vlaamse overheid volop de kaart van de uitbouw van een geïntegreerd stelsel van authentieke gegevensbronnen. Het worden kwaliteitsvolle registers die herbruikbaar zijn en als basis kunnen dienen voor diverse digitale toepassingen die op hun beurt meerwaarde bieden aan de maatschappij.

Geografische informatie over België, Wallonië en Brussel