Hoe worden gevaarlijke punten bepaald?

Een gevaarlijk punt krijgt een gewicht, uitgedrukt in een cijfer, op basis van de slachtofferernst op die locatie (de prioriteitenscore):

  • Elk dodelijk gewond slachtoffer krijgt een gewicht van 5
  • Elk zwaargewond slachtoffer krijgt een gewicht van 3
  • Elk lichtgewond slachtoffer krijgt een gewicht van 1.

Een punt wordt als gevaarlijk beschouwd wanneer:

  • de prioriteitenscore minstens 15 bedraagt, op basis van de laatste 3 beschikbare jaren aan ongevallendata
  • er minstens 3 letselongevallen gebeurd zijn in die 3 jaren.

Andere berekeningswijze voor (brom)fietsers en voetgangers

Sinds 2019 geldt een andere berekeningswijze voor de kwetsbare weggebruikers (fietsers, bromfietsers en voetgangers). Voor die weggebruikers wordt een verhogingsfactor van 1,7 toegepast.

De kwetsbare weggebruikers krijgen zo dus een hoger gewicht. Dat betekent dat:

  • een dodelijk gewonde voetganger, fietser of bromfietser een gewicht van 8,5 krijgt (in plaats van 5)
  • een zwaargewonde voetganger, fietser of bromfietser een gewicht van 5,1 (in plaats van 3)
  • een lichtgewonde voetganger, fietser of bromfietser een gewicht van 1,7 (in plaats van 1).

Met die aanpassing van de berekeningswijze kunnen:

  • de locaties met een hoger risico voor slachtoffers onder kwetsbare weggebruikers gerichter worden aangepakt
  • de onderregistratie van ongevallen met kwetsbare weggebruikers in officiële ongevallencijfers worden gecompenseerd.

Op die manier worden ook de locaties die vroeger deel uitmaakten van een afzonderlijke gevaarlijke puntenlijst voor fietsers en bromfietsers standaard in de nieuwe gevaarlijke puntenlijst opgenomen.

Dynamische gevaarlijke puntenlijst

Sinds 2018 wordt gewerkt met een dynamische lijst van gevaarlijke punten langs gewestwegen. Op die manier kunnen de gevaarlijke punten in het verkeer sneller worden aangepakt. De lijst wordt elk jaar geüpdatet op basis van de meest recente ongevallencijfers. De dynamische lijst bevat uitsluitend locaties langs gewestwegen.

Ontdek de dynamische gevaarlijke puntenlijst van 2020 met 296 gevaarlijke punten - berekend voor de ongevalsperiode 2016 - 2018. (Excel bestand)

In vergelijking met de dynamische gevaarlijke puntenlijst uit 2019, die 314 locaties telt, zijn er in 2020 18 gevaarlijke punten minder. De lijst van 2018 bevat slechts 212 gevaarlijke punten langs gewestwegen, omdat die dynamische lijst nog werd berekend zonder de verhogingsfactor voor de kwetsbare weggebruikers.

In de dynamische gevaarlijke puntenlijst van 2020 zijn er 97 nieuwe locaties (locaties die niet eerder in de dynamische lijsten van 2018 en 2019 opgenomen waren). Dat betekent ook dat 199 locaties van de lijst al eerder in een dynamische lijst voorkwamen.

Meer dan 6 op 10 (65%) van de gevaarlijke punten in de dynamische lijst van 2020 zijn locaties waar minimaal 3 letselongevallen met een kwetsbare weggebruiker hebben plaatsgevonden.

Aanpak van gevaarlijke punten

Lees meer over hoe gevaarlijke punten worden aangepakt op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. ((opent in nieuw venster))