Hoe worden gevaarlijke punten bepaald?

Een gevaarlijk punt krijgt een gewicht, uitgedrukt in een cijfer, op basis van de slachtofferernst op die locatie (de prioriteitenscore):

  • Elk dodelijk gewond slachtoffer krijgt een gewicht van 5
  • Elk zwaargewond slachtoffer krijgt een gewicht van 3
  • Elk lichtgewond slachtoffer krijgt een gewicht van 1.

Een punt wordt als gevaarlijk beschouwd wanneer:

  • de prioriteitenscore minstens 15 bedraagt, op basis van de laatste 3 beschikbare jaren aan ongevallendata
  • er minstens 3 letselongevallen gebeurd zijn in die 3 jaren.

(Originele bron letselongevallen: FOD Economie, Statbel)

Andere berekeningswijze voor (brom)fietsers en voetgangers

Sinds 2019 geldt een andere berekeningswijze voor de kwetsbare weggebruikers (fietsers, bromfietsers en voetgangers). Voor die weggebruikers wordt een verhogingsfactor van 1,7 toegepast.

De kwetsbare weggebruikers krijgen zo dus een hoger gewicht. Dat betekent dat:

  • een dodelijk gewonde voetganger, fietser of bromfietser een gewicht van 8,5 krijgt (in plaats van 5)
  • een zwaargewonde voetganger, fietser of bromfietser een gewicht van 5,1 (in plaats van 3)
  • een lichtgewonde voetganger, fietser of bromfietser een gewicht van 1,7 (in plaats van 1).

Met die aanpassing van de berekeningswijze kunnen:

  • de locaties met een hoger risico voor slachtoffers onder kwetsbare weggebruikers gerichter worden aangepakt
  • de onderregistratie van ongevallen met kwetsbare weggebruikers in officiële ongevallencijfers worden gecompenseerd.

Op die manier worden ook de locaties die vroeger deel uitmaakten van een afzonderlijke gevaarlijke puntenlijst voor fietsers en bromfietsers standaard in de nieuwe gevaarlijke puntenlijst opgenomen.

Dynamische gevaarlijke puntenlijst

Sinds 2018 wordt gewerkt met een dynamische lijst van gevaarlijke punten langs gewestwegen. Op die manier kunnen de gevaarlijke punten in het verkeer sneller worden aangepakt. De lijst wordt elk jaar geüpdatet op basis van de meest recente ongevallencijfers. De dynamische lijst bevat uitsluitend locaties langs gewestwegen.

Dynamische gevaarlijke puntenlijst 2021

Ontdek de dynamische gevaarlijke puntenlijst van 2021 met 302 gevaarlijke punten - berekend voor de ongevalsperiode 2017-2019. (Excel bestand)

Meer dan 7 op 10 (73,5%) van de gevaarlijke punten in de dynamische lijst van 2021 zijn locaties waar minimaal 3 letselongevallen met een kwetsbare weggebruiker hebben plaatsgevonden.

Aanpak van gevaarlijke punten

Lees meer over hoe gevaarlijke punten worden aangepakt op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer. ((opent in nieuw venster))