Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geweld en misbruik bij ouderen melden

Geweld en misbruik bij ouderen melden

Zowel thuis als in een rusthuis kunt u als oudere persoon het slachtoffer worden van mis(be)handeling.

Mishandeling thuis

Als u zich als oudere persoon thuis mis(be)handeld voelt, kunt u naar het gratis nummer 1712 bellen. Dit is de hulplijn Misbruik, Geweld en Kindermishandeling. Ook uw familieleden of vrienden kunnen de hulplijn bellen.

Hulpverleners (artsen, verplegers, politie,...) nemen best contact op met het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling.

Mishandeling in een rusthuis

Als u als oudere persoon of uw vrienden of familie weet hebben van mis(be)handeling in een ouderenzorgvoorziening, kunt u contact opnemen met de Woonzorglijn.