Gedaan met laden. U bevindt zich op: Elektronisch toezicht als autonome straf

Elektronisch toezicht als autonome straf

Er zijn verschillende straffen mogelijk bij een misdrijf. Een daarvan is elektronisch toezicht als autonome straf. De rechter legt dan elektronisch toezicht als straf op.

Elektronisch toezicht als autonome straf uitgelegd

Bij misdrijven waar maximaal 1 jaar gevangenisstraf op staat, kan de rechter elektronisch toezicht als rechtstreekse straf opleggen. U moet dan een enkelband dragen. Hoelang het elektronisch toezicht duurt, bepaalt de rechter. Het minimum is 1 maand, het maximum 1 jaar.

U komt alleen in aanmerking voor het elektronisch toezicht als u aan alle voorwaarden voldoet.

Tijdens het elektronisch toezicht als autonome straf

Tijdens uw straf moet u zich houden aan de voorwaarden die de rechter oplegt:

  • U pleegt geen strafbare feiten.
  • U leeft de uurregeling van uw elektronisch toezicht stipt na en bent thuis op de vastgelegde momenten.
  • U bezorgt het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET) de nodige attesten om uw uurrooster te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld: attesten van werkuren, doktersafspraken, enzovoort.
  • U hebt een vast adres. Als u van adres verandert, dan laat u dat meteen weten aan het Openbaar Ministerie en het VCET.
  • Bel daarvoor naar 0032 2 557 52 52 of mail naar vcet@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

De rechter kan nog individuele bijzondere voorwaarden opleggen in het belang van het slachtoffer. Bijvoorbeeld:

  • een verbod om op bepaalde plaatsen te komen
  • een contactverbod met het slachtoffer
  • en/of een vergoeding die u aan het slachtoffer moet betalen.

Procedure elektronisch toezicht als autonome straf

De rechter kan het justitiehuis vragen om na te gaan of elektronisch toezicht een geschikte straf is voor u.

Als u elektronisch toezicht als autonome straf krijgt

Het Vlaams Centrum Elektronisch Toezicht (VCET] contacteert u per brief of telefonisch om de aansluitingsdatum van uw enkelband vast te leggen.

Ongeveer 14 dagen voor die datum belt een justitieassistent u op voor een afspraak in het justitiehuis. Daar vertelt hij u meer over het elektronisch toezicht en de voorwaarden waar u zich aan moet houden. U verneemt dan ook aan welke afspraken u zich tijdens en na de aansluiting van de enkelband moet houden.

Schorsing van het elektronisch toezicht

Als u een derde van uw elektronisch toezicht hebt volbracht, dan kunt u vragen om de rest van de straf te schorsen.

Dat doet u via het aanvraagformulier dat u toegestuurd wordt 2 weken voor de schorsing kan ingaan.

Duurt uw straf minder dan 3 maanden? Dan kunt u geen schorsing aanvragen.

Als het Openbaar Ministerie de schorsing van het elektronisch toezicht goedkeurt, verwijdert het VCET uw enkelband en bewakingsbox. U wordt dan niet meer gemonitord op die manier.

Let op: de algemene en individuele voorwaarden die de rechter u oplegde, blijven wel gelden. Leeft u die niet na? Dan kan het openbaar ministerie de schorsing opheffen of een vervangende gevangenisstraf laten uitvoeren.

Meer weten