Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

Vrijstelling van de heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen

In bepaalde gevallen kunt u van de heffing vrijgesteld worden. Op deze pagina vindt u een overzicht.

Voorwaarden

In bepaalde gevallen kunt u van de heffing worden vrijgesteld zoals:

  • Als u het pand volledig en uitsluitend gebruikt als hoofdverblijfplaats én als u over geen andere woning beschikt. U moet hiervoor een verklaring op eer afleggen. Deze vrijstelling vervalt als u verhuist of nog een andere woning of gebouw koopt.
  • Als u de woningen geheel of gedeeltelijk verkregen hebt bij erfopvolging of testament. Deze vrijstelling geldt gedurende een periode van twee jaar die volgt op de datum van de verkrijging.
  • Als het pand gelegen is binnen de grenzen van een door de bevoegde overheid goedgekeurd onteigeningsplan of waarvoor geen bouwvergunning meer wordt afgeleverd omdat een onteigeningsplan wordt voorbereid.
  • Als het pand getroffen werd door een ramp.
  • Als voor het pand het sociaal beheersrecht is ingesteld.
  • Als voor het pand een renovatiecontract is afgesloten.
  • Als er sprake is van overmacht. Die vrijstelling wordt toegekend voor een termijn van één jaar.

Procedure

  • De vrijstelling van de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen wordt toegekend door de inventarisbeheerder.
  • Vraag de vrijstelling aan met het modelformulier van Wonen in Vlaanderen(PDF bestand opent in nieuw venster) en de vereiste bewijsstukken.
  • De vrijstelling wordt voor een bepaalde periode verleend. Alleen als de verjaringsdatum van opname van het pand op de inventaris binnen de periode van vrijstelling valt, geldt de vrijstelling voor de op die datum verschuldigde heffing.