De heffing is verschuldigd:

  • voor de eerste keer van zodra de woning gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in de inventaris.
  • elk jaar opnieuw op de datum van de verjaardag van de opname op de inventaris, en dat tot zolang de woning niet geschrapt is uit de inventaris.

In het laatste kwartaal dat voorafgaat aan de verjaardag van de opname, stuurt de inventarisbeheerder een herinneringsbrief. In die brief wijst de inventarisbeheerder u er op:

  • dat het pand nog altijd op de inventaris opgenomen is
  • dat er een nieuwe verjaardag van de opname op de inventaris nadert en dat die bepaalde gevolgen zal hebben
  • welke mogelijkheden er zijn om het pand van de inventaris te laten schrappen.

Of u later dan een aanslagbiljet ontvangt, hangt ervan af of de heffing opgeschort is of niet, of dat het pand vrijgesteld is of niet.