Een overzicht van onze afgelegde weg

 • Stap 1

  2016 - Hefboom zijn voor duurzaamheid

  Het begon in 2016 met de omschrijving van het droombeeld dat we hadden voor Het Facilitair Bedrijf. Via al zijn verschillende activiteiten willen we als Het Facilitair Bedrijf een hefboom zijn voor duurzaamheid, en dit mét volledige klantentevredenheid.

 • Stap 2

  2017 - Duurzaamheid strategisch ingebed

  In 2017 werd duurzaamheid strategisch ingebed in de eigen visie: Het Facilitair Bedrijf wil het kenniscentrum zijn rond duurzaam Facilitair management en een duurzame werkplek en werkomgeving realiseren voor alle entiteiten van de Vlaamse overheid

 • Stap 3

  2018 - Sustainable Development Goals (SDG's)

  In 2018 kwamen de SDG’s (Sustainable Development Goals). Voor ons een heel handig systeem om als duurzaamheidskader te gebruiken.

  De Verenigde Naties formuleerden eind 2015 een aantal duurzaamheidsdoelstellingen tegen 2030: de 17 SDG’s en 169 bijhorende en meer specifieke SDG-targets. Dit gebeurde via de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling. Zij gaan over alle aspecten die met duurzaamheid verband houden: van armoede over gendergelijkheid tot partnerschappen om de doelstellingen te bereiken

 • Stap 4

  2019 - Doorvertaling van de SDG's

  In 2019 begonnen we met de doorvertaling en prioritering van SDG’s, integratie ervan in het ondernemingsplan en de doelstellingencascade, opmaak van een SDG-engagementsverklaring.

 • Stap 5

  2020 - Systematiek

  In 2020 bepaalden we bij Het Facilitair Bedrijf hoe we kunnen bijdragen aan de wereldwijde doelstellingen richting 2030. Er kwam meer systematiek en opvolging hierrond.

  De duurzaamheidsroadmap beschrijft zowel de aanpak in het verleden als deze voor de nabije toekomst, met vrije invulruimte voor de komende jaren. Dit document bevat ook de SDG-engagementsverklaring en -charter, waarin voor de SDG’s concreet is gemaakt wat Het Facilitair Bedrijf kan doen om zijn impact te verbeteren.

Duurzame keuzes maken kan iedereen en het realiseren van duurzaamheid is dan ook iets waar elke medewerker aan bijdraagt. Per cluster zijn er aanspreekpunten die deel uitmaken van het kernteam duurzaamheid, aan wie ideeën kunnen meegedeeld of vragen gesteld worden. Dat kernteam inspireert de duurzaamheidswerking en is een soort denktank.

Verder is er de cel duurzaamheid die deze werking coördineert en erover waakt dat de hele duurzaamheidswerking afgestemd is met andere strategische documenten zoals het ondernemingsplan, communicatieplannen en stakeholdebenaderingen. Op die manier willen we samen een integrale en vernieuwende duurzaamheidsvisie realiseren!