Toekomstgerichte, toegankelijke en circulaire gebouwen

Inspirerende werkplek van de toekomst

Mobiliteit

Duurzame aankopen

Duurzame aankopen zijn overheidsopdrachten waarbij de aanbestedende overheid milieu-, sociale- en economische criteria integreert in alle fases van haar overheidsopdracht.