Gedaan met laden. U bevindt zich op: Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid Het Facilitair Bedrijf

Van afvalbeleid naar grondstoffenbeleid

Voor het afvalbeleid bij het Facilitair Bedrijf focussen we ons op de SDG’s en op de 10 R’s: Refuse, Reduce, Redesign, Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture, Re-purpose, Recycle, Recover.

Het Facilitair Bedrijf ontwierp een programma om dit om te zetten in de praktijk, zo evolueren we van een afvalbeleid naar een grondstoffenbeleid. De hoeveelheid (rest)afval in de grote kantoorgebouwen van Het Facilitair Bedrijf willen we reduceren. De focus ligt op de inkomende en uitgaande materialenstromen. In onze uitgaande stromen zitten vaak nog waardevolle grondstoffen en materialen. Door het correct toepassen van de R’s kunnen deze grondstoffen hergebruikt worden, wat een positieve bijdrage levert aan het milieu.

 1. Project afvalbeleid
  • Verlagen van restafval, beter sorteren, werkinstructies en processen aanscherpen, sensibiliseren
  • Processen en acties gekoppeld aan een grondstof duidelijk beschrijven. Het moet duidelijk worden wanneer welke actie moet worden ondernomen, door wie en wanneer. Organisatorisch en de dagelijkse werking verbeteren.
 2. Project afvalvrij kantoorgebouw
  • Komen tot een gesloten materialenkringloop.
  • Het verlagen van de totale hoeveelheid afval.
  • Het reduceren van restafval tot het minimum.

Proefprojecten in VAC Gent

In het VAC Gent testen we enkele zaken om na te gaan wat we zouden kunnen implementeren in al onze gebouwen en hoe we afvalvrij kunnen gaan.

Tissues

In het VAC Gent, Ferraris, VAC Antwerpen & VAC Brugge (deze locaties zijn gekozen aan de hand van de afnamecijfers van de tissues) worden de Tork Tissues apart ingezameld en opgehaald. De tissues zijn te vinden in de toiletten en in de kitchenettes om de handen te drogen. Door deze tissues apart in te zamelen, generen we minder afval en kunnen we onze voetafdruk met 40% verlagen. Wij zamelen de tissues apart in, Tork komt deze ophalen en er wordt van de grondstof terug volwaardige tissues of toiletpapier gemaakt.

Na 9 maanden (01/01/2022 – 01/10/2022) is er maar liefst 1 420 kg aan tissues opgehaald en gerecycleerd enkel in VAC Gent. Wat neerkomt op gemiddeld 5 kg / dag en op een totale vermindering van 615 kg CO2-uitstoot. Belangrijk bij het inzamelen van de tissues is dat hier geen ander materiaal mag bij gegooid worden.

Proefproject restafval

Op de 5de verdieping van het VAC Gent wordt de restafvalfactie volledig gebannen. Het doel is om beter sorteren te stimuleren en na te gaan welke zaken er nog foutief in de restafval fractie verdwijnen. Heel wat afval mag in een andere fractie dan het restafval maar hier zijn we ons vaak niet van bewust.

In de plaatst van de restafvalfractie komt er een “ik weet het niet”-fractie. Op deze wijze kunnen we nagaan wat in deze fractie terecht komt en gericht communiceren.

Afvalvrij VAC Gent

We gaan een alomvattende screening van het operationeel afvalstoffenbeheer laten uitvoeren voor VAC Gent. De screening moet de bouwsteen zijn naar een consequent grondstoffenbeleid om te komen tot een afvalvrij kantoor. Bovendien moet het een alomvattende screening zijn zodat de gegevens die hieruit voortvloeien de leidraad kunnen vormen voor onze andere kantoorgebouwen. In onze grote kantoorgebouwen zijn onze bedrijfsafvalstromen grotendeels gelijkaardig.