Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inkanteling kantoorgebouwen Duurzaamheid bij Het Facilitair Bedrijf

Inkanteling kantoorgebouwen

Het Facilitair Bedrijf zal het vastgoed van de Vlaamse overheid beheren. Een concrete actie uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan waarmee ze de CO2-uitstoot van de gebouwen van de Vlaamse overheid met 40% in 2030 wil reduceren tegenover 2015.In een eerste fase zal het vastgoedbeheer van de kantoorgebouwen overgenomen worden door Het Facilitair Bedrijf.

  De doelstelling na de inkanteling is:
  • Een optimalisatie van het gebruik van middelen op portfolioniveau te realiseren op vlak van vastgoedbeheer, energiekosten, technisch onderhoud, huur, aankoopkosten, …
  • Een daling in totale kostprijs per VTE voor het vastgoed van de Vlaamse overheid.
  • Alle diensten van de Vlaamse overheid een kwalitatieve huisvesting aanbieden. En alle medewerkers een goede en aangename werkomgeving bezorgen. En laat huisvesting nu net een kerntaak van Het Facilitair Bedrijf zijn.

  Dit project draagt bij aan onderstaande SDG's

  SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
  SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
  SDG 13: Klimaatactie