Gedaan met laden. U bevindt zich op: Slim milieumanagement Duurzaamheid bij Het Facilitair Bedrijf

Slim milieumanagement

Milieuzorg is het verminderen van ons verbruik en het verkleinen van onze milieu-impact. Het Facilitair Bedrijf beheerst zijn doelstellingen hieromtrent aan de hand van een gecertificeerd milieu- en energiemanagementsysteem (ISO 14001 en ISO 50001).

Tegen 2030 (ten opzichte van 2005) stelt Het Facilitair Bedrijf zich
als doel voor de grote kantoorgebouwen: reductie van 65% van de
CO2-emissies/m2 ten gevolge van fossiele brandstoffen en een
reductie van 50% van het primair energieverbruik/ m2.

Het Facilitair Bedrijf heeft zijn milieudoelstellingen vastgelegd in een milieu- en energiebeleidsverklaring.
In de doelstellingen worden alle belangrijke milieuthema’s betrokken.

We minimaliseren onze milieu-impact, energieverbruiken en koolstof- en materialenvoetafdruk.

We verbinden ons tot 6 concrete engagementen:

  • We stellen een duurzame vastgoedstrategie op om tot een energiezuinig patrimonium en klimaatneutraliteit te komen. We ontzorgen de entiteiten door de centralisatie van het beheer van kantoorgebouwen en dienstvoertuigen.
  • We evolueren naar een koolstofneutraal gebouwenpark en reduceren de energieverbruiken. We maken ons vastgoed energie-efficiënt, verbeteren continu onze energieprestatie, maken maximaal gebruik van hernieuwbare energie en nemen deel aan energiegemeenschappen.
  • We bevorderen duurzame mobiliteit. Het Facilitair Bedrijf trekt het Actieplan Mobiliteit voor de hele Vlaamse overheid. We realiseren minimaal de klimaatdoelstellingen uit het actieplan.
  • We optimaliseren onze materiaalstromen. Ons afvalbeleid verschuift naar een grondstoffenbeleid. We bouwen een circulaire dienstverlening uit. We realiseren circulaire projecten bij aankoop, vastgoed, bouwprojecten en facilitair management.
  • We dringen ons waterverbruik terug.
  • We verbeteren $onze milieu-impact. We gaan voor innovatieve overheidsopdrachten en kiezen voor oplossingen met de kleinste impact op het milieu gedurende de volledige levenscyclus. We hebben aandacht voor lokale biodiversiteit.

Dit project draagt bij aan onderstaande SDG's

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie
SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie
SDG 13: Klimaatactie