Gedaan met laden. U bevindt zich op: Handleiding nodig? Duurzaamheid bij Het Facilitair Bedrijf

Handleiding nodig?

Het Facilitair Bedrijf maakte de duurzaamheidsmeter GRO op voor toekomstgerichte bouwprojecten.

We hanteren de duurzaamheidsmeter GRO bij al onze bouwprojecten onafhankelijk van schaal en functie, om onze ambitie op het vlak van duurzaamheid te realiseren.

De ambitie van GRO is om via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen waarin sterk wordt ingezet op circulair bouwen.

GRO vervangt de ‘Handleiding Waardering van Kantoorgebouwen’. GRO is actueler en ruimer qua opzet, niet enkel wat de thema’s betreft maar ook qua toepassingsgebied. Het kan voor alle functies gebruikt worden: kantoorgebouwen, toeristische infrastructuur, musea, gemengde functies,… onafhankelijk van de grootte van een bouwproject.

Dit project draagt bij aan onderstaande SDG's

SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13: Klimaatactie