Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meer wielen, tweewielen... Duurzaamheid bij Het Facilitair Bedrijf

Meer wielen, tweewielen...

Het Facilitair Bedrijf stimuleert zijn personeelsleden en de gebruikers van zijn gebouwen om zich steeds, op een duurzame en milieuvriendelijke manier te verplaatsen. Zowel voor woon-werkverkeer als voor dienstverplaatsingen. Ook bezoekers worden gesensibiliseerd om op een duurzame manier naar de gebouwen te komen.

Wat doet Het Facilitair Bedrijf zodat collega's zich op een duurzame en milieuvriendelijke manier kunnen verplaatsen?

Drie vrouwen op een dienstfiets
© Lieven Van Assche
  • stimuleren van telewerk, om het aantal verplaatsingen te beperken en
  • het mogelijk maken van virtuele overleg- en samenwerkingsvormen,
  • gratis dienstfietsen en abonnementen op fietsdeelsystemen ter beschikking stellen voor dienstverplaatsingen,
  • kwalitatieve fietsvoorzieningen aanbieden,
  • bereikbaarheidsinformatie van de kantoorgebouwen via duurzame oplossingen aanreiken (fiets, openbaar vervoer, …),
  • hanteren van een wagen-ontradend en fiets-stimulerend parkeerbeleid

Het Facilitair Bedrijf heeft een fietsbeleid opgesteld dat de kwaliteitseisen van de fietsvoorzieningen voorschrijft. Het agentschap wil met het fietsbeleid de fiets als vervoersmiddel voor woon-werk en dienstverplaatsingen stimuleren, zowel voor hoofd- als deeltrajecten. Daarnaast schept het fietsbeleid een algemeen kader waaraan de fietsvoorzieningen zoals: fietsenstalling, kleed- en doucheruimte en dienstfietsen moeten voldoen

Om het fietsbeleid in de praktijk om te zetten stelt Het Facilitair Bedrijf ieder jaar een fietsactieplan op, gericht op het stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsvoorzieningen.

Het Facilitair Bedrijf engageert zich om:

  • in alle nieuwe gebouwen van Het Facilitair Bedrijf de richtlijnen voor fietsvoorzieningen zo veel als mogelijk toe te passen
  • bij renovatie van bestaande gebouwen die door Het Facilitair Bedrijf worden beheerd, de richtlijnen voor fietsvoorzieningen zoveel als mogelijk toe te passen
  • bij de bestaande gebouwen de richtlijnen voor fietsvoorzieningen door middel van een meerjarenplanning en in functie van de beschikbare middelen en zo veel als mogelijk toe te passen

Om de voortgang en het effect van het fietsbeleid te meten, zal Het Facilitair Bedrijf om de 3 jaar de eindgebruikers bevragen. Jaarlijks worden ook de fietsvoorzieningen geëvalueerd, het gebruik van de dienstfietsen gemeten en geëvalueerd en de mobiliteitsstromen tot de sites opgevolgd.

Dit project draagt bij aan onderstaande SDG's

SDG 3: Goede gezondheid en welzijn
SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen
SDG 13: Klimaatactie