Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overheidsopdrachten Het Facilitair Bedrijf

Overheidsopdrachten

Onze aankoopcentrale zorgt voor de aankoop van courante producten en diensten en sluit raamovereenkomsten af . Voor overheidsopdrachten verlenen we advies en begeleiding, verzorgen we opleidingen en infosessies. We verspreiden en interpreteren wettelijke en regelgevende teksten. We bieden toelichtingen en modeldocumenten aan. We zijn het centraal aanspreekpunt voor duurzame overheidsopdrachten binnen de Vlaamse overheid en bieden juridische ondersteuning aan.

Enige aankoopcentrale voor gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten

Het Facilitair Bedrijf is door de Vlaamse Regering aangesteld als enige aankoopcentrale in de Vlaamse overheid voor “gangbare en gebruikelijke ondersteunende goederen en diensten”. Door de aankoopkracht binnen de Vlaamse overheid samen te brengen, zal je als entititeit meer dienstverlening ontvangen met dezelfde middelen of evenveel dienstverlening met minder middelen.

Zo kan je als klant van Het Facilitair Bedrijf besparen en gebruikmaken van betere contracten. Hiervoor zal Het Facilitair Bedrijf een traject van aansluitingsprojecten opzetten. Per entiteit die raamcontracten afsluit binnen de projectscope, worden daar de opportuniteiten in kaart gebracht. Zodat er steeds een win-win situatie is - voor jou als klant en voor Het Facilitair Bedrijf.

Het Vlaams Energiebedrijf behoudt zijn rol als aankoopcentrale voor energie en energie-efficiëntiediensten.