Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (TBSVP)

Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (TBSVP)

Wie in het onderwijs werkt en vroeger wil uitstappen, kan gebruik maken van de terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het pensioen (TBSVP) of uitstapregeling. Deze regeling geldt niet voor het personeel van de universiteiten en van de centra voor basiseducatie.

De uitstapregeling wordt soms ook verkeerdelijk vervroegd pensioen genoemd. Deze term is niet juist, want tijdens uw terbeschikkingstelling ontvangt u geen pensioen. U ontvangt een wachtgeld (in het GO!) of een wachtgeldtoelage (in het gemeentelijk, provinciaal en vrij onderwijs). Dat wordt uitbetaald door de werkstations van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Het TBSVP is een uitdovend stelsel:

  • Voor alle personeelsleden die geboren zijn vanaf 1 januari 1958 wordt de terbeschikkingstelling afgeschaft.
  • Maar kleuteronderwijzers en kleuteronderwijzers ASV die geboren zijn vanaf 1 januari 1959 zullen nog recht hebben op een periode van twee jaar terbeschikkingstelling.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de uitstapregeling of de bonus?

De volgende personeelsleden kunnen terecht bij hun werkstation of bij de contactpunten terbeschikkingstelling voorafgaand aan het pensioen:

  • het basisonderwijs
  • het secundair onderwijs
  • het deeltijdskunstonderwijs
  • de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
  • de pedagogische begeleiding
  • de inspectie.

Personeelsleden van

  • het volwassenenonderwijs wenden zich tot hun centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)
  • de hogescholen wenden zich tot hun hogeschool.