Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulp bij leerproblemen en leerstoornissen

Hulp bij leerproblemen en leerstoornissen

Vallen de school- of studieresultaten voor uw kind tegen? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn.

Leermoeilijkheden

Kinderen bij juf
© Benoit De Freine

In een basisschool of secundaire school zijn er vaak verschillende aanspreekpunten bij leermoeilijkheden. In de basisschool is dat de juf of de meester van uw kind of iemand van het zorgteam, in een secundaire school kunt u in de eerste plaats terecht bij de klastitularis of de leerlingenbegeleid(st)er. Zij kunnen u eventueel aanraden om contact op te nemen met een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Bij het CLB werken specialisten: psychologen, pedagogen, dokters, verpleegsters en sociale werkers. U kunt ook zelf contact opnemen met een CLB.

Eventueel kunt u overwegen om uw kind bijlessen of privélessen te laten volgen:

  • Soms organiseert de school zelf bijlessen of heeft zij contact met organisaties die bijlessen organiseren. Doe navraag op de school van uw kind.
  • Tal van organisaties richten voor verschillende leeftijdsgroepen ook kampen in tijdens de vakantie, zoals taalvakanties en wiskundevakanties.

Andere mogelijkheden zijn nog:

  • de streekkrant of sociale netwerksites ​​​​​raadplegen of zelf een advertentie plaatsen
  • de hogescholen en universiteiten in de eigen regio contacteren om te horen of er misschien studenten zijn die bijles willen geven
  • een commercieel bijleskantoor of studiebegeleidingbureau inschakelen

Leer- of gedragsstoornissen

Soms is het probleem fundamenteler en spreken we niet van leermoeilijkheden, maar van leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie,…) of gedragsstoornissen (ADHD, autisme,…).

In Vlaanderen worden aanzienlijke inspanningen verricht om leerlingen met leer- of gedragsproblemen de kans te geven les te volgen in het gewone onderwijs. Dat heet inclusief onderwijs. Onder invloed van het M-decreet(opent in nieuw venster) wordt nog sterker de nadruk gelegd op inclusief onderwijs.

Leerlingen met leerstoornissen of gedragsstoornissen hebben op school recht op redelijke aanpassingen. Redelijke aanpassingen zijn bedoeld om de nadelen van een onaangepaste omgeving te compenseren.

Redelijke aanpassingen in het gewoon onderwijs

Redelijke aanpassingen zijn maatregelen die kinderen met een beperking:

  • stimuleren
  • compenseren
  • remediëren
  • differentiëren
  • dispenseren.

Om recht te hebben op redelijke aanpassingen legt u de ondersteuningsbehoefte voor aan de leerkracht of de schooldirectie. De school brengt de verschillende actoren samen: leerlingen, ouders, leerkrachten, medewerkers van het CLB,… Samen bekijken ze welke aanpassingen een antwoord kunnen bieden.

Ook in het hoger onderwijs heeft een student recht op redelijke aanpassingen. Als er maatregelen nodig zijn gaat u langs bij het aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking(opent in nieuw venster). Er worden dan afspraken voor een semester of academiejaar vastgelegd. Informeer er naar bij de hogeschool of universiteit.

Een school kan een redelijke aanpassing voor een leerling met een leerstoornis of gedragsstoornis niet zomaar weigeren. Die weigering moet gemotiveerd zijn. Als een basisschool of een secundaire school een leerling met een leerstoornis niet wil inschrijven, dan zal het Lokaal Overlegplatform (LOP)(opent in nieuw venster) waarbij de school is aangesloten bemiddelen. Wordt er geen vergelijk gevonden dan kunt u een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten(opent in nieuw venster).

Als er problemen ontstaan bij het voorzien van een redelijke aanpassing kunt u contact opnemen met Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum(opent in nieuw venster).

Naar het buitengewoon onderwijs

Het is niet altijd mogelijk om een leerling met een leerstoornis of een gedragsstoornis op te vangen in het gewoon onderwijs. De aanpassingen zouden in sommige gevallen onredelijk zijn.

Bij ernstige leer- of gedragsstoornissen kan een leerling van het basis- of secundair onderwijs daarom overstappen naar het buitengewoon onderwijs. Het buitengewoon onderwijs bestaat uit verschillende types. Om toegang te krijgen tot het buitengewoon onderwijs is een verslag nodig van een CLB.