Voorwaarden

Mensen met een laag inkomen

Wie komt in aanmerking?

Om gebruik te kunnen maken van het vakantieaanbod voor mensen die het financieel moeilijk hebben, moet een gezin als kansarm beschouwd worden. Daarvoor moet het gezin op minstens drie van de zes onderstaande beoordelingscriteria laag scoren. Onder bepaalde voorwaarden kan een gezin dat op maar twee criteria laag scoort, toch nog als kansarm worden beschouwd.

Een 'gezin' is één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres in Vlaanderen of Brussel gedomicilieerd zijn. Ze hoeven niet noodzakelijk familie van elkaar te zijn.

 1. Beschikbaar maandinkomen
  De Europese armoededrempel (opent in nieuw venster) geldt als norm. Het inkomen waarmee de armoededrempel vergeleken moet worden, bevat alle netto-inkomsten (loon, uitkering, pensioen, kinderbijslag, inkomsten van huur, …) per jaar of maand.
 2. Opleiding ouders
  Lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet-beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
 3. Arbeidssituatie ouders
  Precaire tewerkstelling, werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of tewerkstelling in beschutte werkplaats.
 4. Laag stimulatieniveau
  Laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden met de verzorging van kinderen.
 5. Huisvesting
  Verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning, te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen.
 6. Gezondheid
  Zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.

Op welke vakanties en daguitstappen is er korting?

Elk jaar verschijnen er twee gidsen met de daguitstappen en vakanties in heel Vlaanderen, Brussel en de Oostkantons waarop er korting is. Het volledige aanbod isondergebracht in 4 categorieën:

 • daguitstappen (bv. een pretpark, dierentuin of museum)
 • vakantieverblijven: 
  • individuele vakantieverblijven in een hotel, camping, appartement, vakantiecentrum, ...
  • groepsverblijven, georganiseerd door een sociale organisatie, voor organisaties en andere groepen die een vakantie organiseren en zelf een programma voorzien
  • georganiseerde vakanties (bv. een kinderkamp).

U kunt 

Het volledige aanbod is ook online raadpleegbaar (opent in nieuw venster).

Mensen die andere drempels ervaren

Iedereen kan die een bepaalde drempel ervaart om met vakantie te gaan, kan met zijn specifieke vragen en noden terecht bij Iedereen Verdient Vakantie. 

Procedure

Mensen met een laag inkomen

Om een korting te krijgen op een daguitstap of vakantie, moet u een aanvraag doen.

Dat gaat het gemakkelijkst via een sociale organisatie waar u bij aangesloten bent: bv. OCMW, een Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW), de buurtwerking of gezinsbegeleiding. Zij helpen u bij de aanvraag.

Wilt u toch liever zelf een aanvraag doen? Dat kan via een Rap op Stapkantoor (opent in nieuw venster) of rechtstreeks bij Iedereen Verdient Vakantie. Volg dan deze stappen:

 1. Bezorg ons één keer per jaar een bewijs van inkomen. Dat kan een van deze dingen zijn:

  • een aanslagbiljet van de belastingen en een document van gezinssamenstelling (er wordt rekening gehouden met het gezamenlijk belastbaar inkomen vermeld op het aanslagbiljet personenbelasting)

  • een attest van schuldbemiddeling 

  • een klevertje of bewijs van de mutualiteit voor wie een verhoogde tegemoetkoming heeft (van ieder gezinslid een klevertje)

  • het nummer van uw UITpas (opent in nieuw venster) en dat van de andere gezinsleden als u het kansentarief krijgt.

 2.  De dienst stuurt u de vakantie- en daguitstappengids op, samen met de aanvraagformulieren (opent in nieuw venster).

 3. Maak een keuze uit het aanbod en vraag uw vakantie of daguitstap aan door het formulier in te vullen en op te sturen naar de dienst.

 4. Als u een vakantie aanvraagt, zal de dienst contact met u opnemen om de vakantie te bevestigen. Als u een daguitstap aanvraagt, ontvangt u een reservatiebewijs waarmee u aan de kassa met korting kunt betalen.

De aanvragen worden zo snel mogelijk afgehandeld. In drukke perioden kan dat enkele weken duren. 

Hou voor een daguitstap rekening met het aantal dagen dat u van tevoren moet boeken. Als de minimumtermijn verstreken is, kunt u nog proberen om een aanvraag in te dienen, maar er is geen garantie op een tijdige goedkeuring.

Rap op Stap

Wie niet aangesloten is bij een sociale organisatie, kan ook terecht bij Rap op Stap (opent in nieuw venster). Dat is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt budget. Loop gerust eens binnen in een Rap op Stapkantoor in uw buurt (opent in nieuw venster). De medewerkers van Rap op Stap helpen u bij het boeken van een vakantie, een daguitstap of een sportieve of culturele activiteit. Ze helpen u ook met praktische dingen, zoals het samenstellen van een budget en het uitzoeken van geschikt vervoer.

Mensen die andere drempels ervaren

Vakantiegangers die een bepaalde drempel ervaren om met vakantie te gaan, kunnen hun specifieke vragen en noden formuleren (opent in nieuw venster) via het invulformulier op de website. Op die manier komen ze meteen in contact met toeristische aanbieders en sociale organisaties die openstaan voor zulke niet-alledaagse vragen en mogelijk een oplossing bieden. Van hun kant kunnen die toeristische uitbaters en sociale organisaties ook zelf hun vakantiedrempel-aanbod bekendmaken.

Bedrag

U vindt de prijzen van het vakantieaanbod voor mensen die het financieel moeilijk hebben, in de papieren gidsen. Die kunt u aanvragen bij Iedereen Verdient Vakantie of inkijken bij een sociale organisatie. Op de website staan de prijzen niet vermeld.

Voor vakantiegangers die andere dan financiële drempels ervaren, is de dienstverlening gratis.

  Veelgestelde vragen