Meer kansen voor personen met een arbeidsbeperking

Met de invoering van individueel maatwerk wil de Vlaamse overheid de drempel voor aanwerving en tewerkstelling verlagen en zorgen voor de juiste omkadering op de werkvloer. Werkgevers en zelfstandigen kunnen rekenen op een tijdelijke, maar verlengbare, financiële ondersteuning. Deze ondersteuning kan ingezet worden bij personen met gezondheidsproblemen bij de re-integratie na ziekte en voor een meer blijvende ondersteuning op de werkvloer van persoon met een arbeidsbeperking.

Voor werkgevers zal de financiële ondersteuning bestaan uit een loonpremie en/of begeleidingspremie. De loonpremie komt tegemoet aan de mogelijke extra kosten of een lagere productiviteit die de arbeidsbeperking met zich mee kan brengen. Het kan gaan om een aanpassing van het takenpakket, extra rustpauzes,… De begeleidingspremie zorgt ervoor dat bedrijven kwalitatieve ondersteuning kunnen bieden op de werkvloer. Ook personen met een arbeidsbeperking die aan de slag gaan als zelfstandigen of zelfstandigen met een arbeidsbeperking die al actief zijn, kunnen een ondersteuningspremie ontvangen. Vandaag kunnen werkgevers en zelfstandigen al beroep doen op de Vlaamse Ondersteuningspremie. Met de begeleidingspremie voor werkgevers versterken we de ondersteuning en komen we tegemoet aan een vraag van werkgevers.

Versterkte samenwerking tussen sociale en reguliere economie

Individueel maatwerk geeft meer mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden om de doorstroom en samenwerking tussen de sociale economie en de reguliere economie te versterken. Personen met een arbeidsbeperking tewerkgesteld in een collectief maatwerkbedrijf krijgen na een overstap naar individueel maatwerk de garantie terug te kunnen keren naar collectief maatwerk. Dit zorgt ervoor dat werknemers uit de sociale economie ook sneller de stap naar de reguliere economie durven zetten.

Vereenvoudigd beleidskader

De invoering van individueel maatwerk zorgt ook voor een vereenvoudiging van het beleidskader voor personen met een arbeidsbeperking. Individueel maatwerk bouwt verder op de ervaringen van de volgende maatregelen: de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP), de Sociale Inschakelingseconomie (SINE), de Lokale Diensteneconomie (LDE) en de maatwerkafdelingen (MWA) binnen de maatregel Collectief Maatwerk. Deze vier maatregelen worden geïntegreerd binnen het nieuwe beleidskader van individueel maatwerk. De nodige overgangsmaatregelen worden voorzien zodat werkgevers de mogelijkheid hebben om over te schakelen naar individueel maatwerk vanaf de inwerkingtreding in 2023.