Gedaan met laden. U bevindt zich op: Individueel maatwerk aanvragen

Individueel maatwerk aanvragen

U kunt individueel maatwerk voor werknemers of zelfstandigen alleen online aanvragen. Dat kan via het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie.

Nieuwe premie aanvragen

 • Stap 1

  Kijk na of u aan alle voorwaarden voldoet

  Lees eerst goed de voorwaarden na voor individueel maatwerk voor werkgevers of zelfstandigen.

 • Stap 2

  Registreer uw onderneming of school

  Elke onderneming of zelfstandige die geregistreerd is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) kan het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie gebruiken. U hoeft zich voor het ondernemingsnummer van uw organisatie (=KBO-nummer beginnend met een 0 of een 1) maar eenmalig te registreren als organisatieverantwoordelijke voor de maatregel Individueel maatwerk. Voor scholen vindt u het ondernemingsnummer op niveau van de scholengroep. Bent u al geregistreerd als organisatieverantwoordelijke? Sla deze stap dan over.

  Bent u nog geen organisatieverantwoordelijke? Registreer u via volgende links:

  Deze registratie is nodig per maatregel op het e-loket. Dus ook als u voordien een VOP-dossier had, moet u deze actie ondernemen voor individueel maatwerk. Als u dit niet doet zal u de tegel voor individueel maatwerk op het e-loket wel zien, maar deze is dan lichter van kleur en kan niet aangeklikt worden.

 • Stap 3

  Meld u aan in het e-loket

  Meld u in het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie aan(opent in nieuw venster) in naam van uw onderneming. Kies in het menu bovenaan voor “Start nieuwe aanvraag” en klik op de tegel “Individueel maatwerk”.

 • Stap 4

  Vul het aanvraagformulier in

  Vul het volledige formulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe. Voer daarbij eerst de contactgegevens in waarop u wenst gecontacteerd te worden over deze aanvraag.

  Als werkgever maakt u een keuze tussen “loonpremie” en “loonpremie en begeleidingspremie”. VDAB heeft voor uw werknemer de behoefte aan individueel maatwerk vastgesteld. Dit advies bepaalt uw keuze bij de aanvraag.
  Als u voor een school een aanvraag doet, duid dan in één van de schermen aan of uw medewerker tewerkgesteld is via het Departement Onderwijs of niet. Dit is bepalend voor de ontvankelijkheid van uw aanvraag.

  • Bij een aanvraag voor loonpremie hoeft u geen extra bewijzen toe te voegen.
  • Bij een aanvraag voor de loonpremie en begeleidingspremie, geeft u de naam van de gekwalificeerde begeleider en collega-coach door. Bij een interne gekwalificeerde begeleider (bij u in dienst) voegt u het bewijs toe dat aantoont dat de begeleider aan de kwalificaties voldoet. Als alternatief voor de interne begeleider kunt u ook uit de lijst van erkende dienstverleners kiezen.
  • Vul voor elke werknemer waarvoor u individueel maatwerk wil aanvragen een nieuwe aanvraag in.
  • U geeft enkel bij de eerste aanvraag voor uw onderneming het rekeningnummer in. Alle premies van vestigingen voor hetzelfde ondernemingsnummer worden op dit rekeningnummer betaald. Parallel worden alle premies van scholen in eenzelfde scholengroep op hetzelfde rekeningnummer betaald.

  Als zelfstandige vraagt u een ondersteuningspremie aan. Duid deze aan in het scherm bij financiële ondersteuning voor zelfstandigen. Voeg ook een bewijs van voldoende bedrijfsactiviteiten toe aan uw aanvraag.

 • Stap 5

  Dien uw aanvraag in

  U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag. In die e-mail leest u of uw aanvraag ontvankelijk is. Is dat niet zo? Dan leest u in de e-mail ook waarom niet. Eventueel kunt u een nieuwe aanvraag doen.

  Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt uw dossier binnen 30 dagen behandeld. Vanuit het Departement Werk en Sociale Economie controleren we de gegevens uit uw aanvraag met authentieke gegevensbronnen, zoals VDAB, RSZ, …

  U ontvangt een e-mail met onze beslissing. Bij een toekenning van de premie(s) vermelden we de begin- en einddatum van de periode. Bij een eerste aanvraag van de premie(s) is de begindatum de eerste dag van het kwartaal van de beslissing (niet van het kwartaal van uw aanvraag). De einddatum is gebaseerd op de behoefte die VDAB heeft vastgesteld bij de indicering (maximum 2 jaar of 5 jaar).

  Uw werknemer ontvangt via Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster) of via brief (indien geen e-mailadres werd geregistreerd) en kopie van de beslissing.

  De betaling van de premie(s) verloopt automatisch op kwartaalbasis de vierde maand na het kwartaal van tewerkstelling op basis van uw RSZ-aangifte als werkgever.

 • Stap 6

  Volg uw dossier op

  Op de pagina ‘Actuele stand van uw dossier’ van het WSE-loket(opent in nieuw venster) vindt u een overzicht van uw dossier(s) en de stand van zaken.

Een evaluatie aanvragen

Wanneer kunt u een evaluatie aanvragen?

U kunt een evaluatie van de hoogte of de duurtijd van uw premies aanvragen als u:

Vanaf het tweede jaar van de toekenning van de premie(s) kunt u een evaluatie van de hoogte aanvragen. Vanaf het laatste jaar van de premie(s) kunt u een evaluatie aanvragen om uw premie(s) individueel maatwerk te verlengen.

Wanneer kunt u geen evaluatie aanvragen?

U kunt geen evaluatie aanvragen van de hoogte of de duurtijd als u:

Een evaluatie van een VOP-premie aanvragen

Ontvangt u nu een Vlaamse Ondersteuningspremie? Dien dan een nieuwe aanvraag voor individueel maatwerk in en duid in het aanvraagformulier aan dat het om een evaluatie van de VOP-premie gaat. Volg voor deze aanvraag dezelfde stappen als hierboven beschreven.

Een bestaande premie van individueel maatwerk evalueren

Wenst u een bestaande premie van individueel maatwerk te laten evalueren? Ga in het WSE-loket(opent in nieuw venster) naar uw lopende dossiers en klik bij het specifieke dossier op de knop “evalueren”. Doorloop de vervolgstappen. Is deze knop niet beschikbaar? Dan kunt u op dit moment nog geen evaluatie aanvragen.

Motiveer uw evaluatie

Bij een aanvraag voor een evaluatie van de VOP of de loonpremie individueel maatwerk, voegt u een motivatieverslag (voor werkgevers (PDF bestand opent in nieuw venster)of voor zelfstandigen(PDF bestand opent in nieuw venster)) toe. Bij een aanvraag voor een evaluatie van de loonpremie en begeleidingspremie individueel maatwerk, voegt u een motivatieverslag(PDF bestand opent in nieuw venster) (voor werkgevers) en de meest recente versie van het ondersteuningsplan toe.

Hoe gebruikt u het motivatieverslag?

Download het motivatieverslag op uw computer en geef het een andere naam als u voor meerdere werknemers een aanvraag wil indienen. Open het motivatieverslag op uw computer. Het PDF-document bevat velden die u online kunt invullen. Print het document niet af om met de hand in te vullen. Een ingescande versie is vaak niet goed leesbaar en kan de evaluatieprocedure vertragen.

Hoe verloopt een aanvraag tot evaluatie?

Bij een aanvraag tot evaluatie onderzoekt het Departement Werk en Sociale Economie of uw aanvraag ontvankelijk is. U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag. Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt uw dossier binnen 120 dagen behandeld. Het Departement Werk en Sociale Economie bezorgt uw dossier aan VDAB die een evaluatie van de behoefte aan werkondersteunende maatregelen zal uitvoeren en hierbij rekening houdt met de behoeftes van de werknemer op uw werkvloer.

De beslissing van het Departement Werk en Sociale Economie na de evaluatie vermeldt een nieuwe begin- en einddatum. Bij een aanvraag voor evaluatie is de begindatum de eerste dag van het kwartaal van de beslissing (bij een aanpassing van de hoogte van ondersteuning) of de eerste dag van het kwartaal volgend op de vorige einddatum (bij een aanpassing van de duurtijd). De einddatum is gebaseerd op de duurtijd van de behoefte die VDAB heeft vastgesteld bij de evaluatie (maximum 5 jaar).

Indien het Departement Werk en Sociale Economie, binnen de voorziene termijn, geen beslissing kan nemen om redenen buiten uw wil om, zal de premie verder betaald worden, op voorwaarde dat u uiterlijk 5 maanden voor het einde van de duurtijd van de premie een ontvankelijke aanvraag hebt ingediend.

Op de pagina ‘Actuele stand van uw dossier’ van het WSE-loket vindt u een overzicht van uw dossier(s) en de stand van zaken.

Veelgestelde vragen