Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hybride werken voor leidinggevenden Visie en beleid leiderschap

Hybride werken voor leidinggevenden

De Vlaamse overheid zette grote stappen in het vanop afstand (samen)werken tijdens de coronapandemie. Dit door volop in te zetten op flexibiliteit, wendbaarheid en digitale werkplekfaciliteiten. Samen werken we aan een nieuwe vorm van plaats- en tijdsonafhankelijk werken: het hybride werken. Op deze webpagina lees je meer over de principes van hybride werken, hoe je hiermee aan de slag gaat als leidinggevende en op welke ondersteuning je kunt rekenen.

Voor wie?

 • Je bent leidinggevende bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je wilt meer weten over hoe je het werk in je team organiseert en je medewerkers optimaal ondersteunt in de context van hybride werken.

Wat?

Hybride werken is de vernieuwde manier van plaats- en tijdsonafhankelijk werken, waarbij het personeelslid in overleg met jou als leidinggevende kiest waar en wanneer die de werkactiviteiten uitvoert, en dit steeds:

 • in functie van de aard van de werkactiviteit en de te behalen resultaten
 • met het organisatiebelang en klantenperspectief voorop

In het hybride werken wordt sterk de nadruk gelegd op de volgende principes:

 • resultaatgericht werken
 • leidinggeven op basis van vertrouwen en dialoog
 • (samen)werken vanuit verschillende werkomgevingen en locaties, verbonden door technologie en fysieke samenkomsten
 • integer werken en het belang van sociale cohesie, samenwerking en betrokkenheid

Als werkgever heeft de Vlaamse overheid aandacht voor het mentaal en fysiek welzijn van personeelsleden. Alle personeelsleden van wie de functie zich ertoe leent moeten in principe de kans krijgen om hybride te kunnen werken. Ook als een functie niet toelaat om te telewerken, blijven deze andere principes belangrijk.

Lees meer in de omzendbrief ‘Hybride werken binnen de Vlaamse overheid’(opent in nieuw venster).

Aan de slag

Omdat je medewerkers zowel de plaats, het tijdstip als de manier waarop ze werken veel flexibeler kunnen invullen, blijft het inzetten op de 4 rollen van leiderschap cruciaal. Hieronder lees je hoe je die rollen optimaal invult in een hybride werkcontext.

 • Stap 1
  • Bied je medewerkers een luisterend oor en ga met hen in dialoog. Op die manier houd je - ook als je teamleden op afstand of op andere tijdstippen werken - een vinger aan de pols.
  • Ondersteun je medewerkers door te focussen op hun groei en ontwikkeling, in uitvoering van hun ontwikkelingsgerichte doelstellingen. Er zijn tal van mogelijkheden om (hybride) te leren. Vanuit die rol werk je ook aan de verbondenheid van je teamleden met elkaar en de organisatie.
 • Stap 2
  • Stuur volop aan op resultaten. Je vertaalt de doelstellingen van de organisatie door naar die van je team en verder tot op het individueel niveau. Op die manier zorg je dat elk teamlid betrokken is en blijft bij de organisatie. Lees meer op de webpagina ‘Richtlijnen PLOEG voor leidinggevenden’.
  • Maak samen met je team werk van concrete afspraken om ook in een hybride werkcontext goed samen te werken.
 • Stap 3
  • Bepaal de visie en richting van je team met betrekking tot hybride werken binnen de krijtlijnen van het hybride afsprakenkader van je entiteit. Maak dit concreet en focus op de individuele bijdrage van elk teamlid. Zo draag je bij tot de cohesie en betrokkenheid in je team.
  • Grijp in als er niet correct met mensen en middelen, en dus ook met tijd, wordt omgegaan. Lees meer op de webpagina ‘Zorgvuldig beheer van middelen’.
 • Stap 4
  • Kijk naar de toekomst, en naar wat leeft bij je klanten. Op die manier pas je je dienstverlening aan en durf je stappen zetten in het onbekende.

Tips

Ondersteuningsaanbod