Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zorgvuldig beheer van middelen Deontologische code Vlaamse overheid

Zorgvuldig beheer van middelen

Als personeelslid binnen de diensten van de Vlaamse overheid ga je zorgvuldig om met werkmiddelen. Dat schrijft de deontologische code voor. Want je werkmiddelen worden betaald met belastinggeld. Wat betekent dat voor je dagelijkse werk? Op deze webpagina lees je er alles over.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Of je bent provinciegouverneur, arrondissementscommissaris of adjunct-arrondissementscommissaris.
 • Je wilt meer weten over het het principe 'zorgvuldig beheer van middelen' van de deontologische code.

Wat betekent zorgvuldig beheer van middelen?

Beschouw ‘middelen’ als alles wat eigendom is van de Vlaamse overheid of wordt betaald door de overheid. Bijvoorbeeld: telefoon en gsm, internet, e-mail, kantoorbenodigdheden, gereedschappen, voertuigen, ... Ook je werktijd en informatie zijn bedrijfsmiddelen. 'Zorgvuldig beheer' betekent dat je:

 • als een goede huisvader omgaat met bedrijfsmiddelen
 • zuinig en efficiënt gebruikmaakt van bedrijfsmiddelen
 • bedrijfsmiddelen niet voor privédoeleinden gebruikt (uitzondering: als sociaal voordeel of in uitzonderlijke situaties en met uitdrukkelijke toestemming van je leidinggevende)
 • bereid bent om verantwoording af te leggen over het gebruik van bedrijfsmiddelen
 • actief op zoek gaat naar de beste prijs-kwaliteitverhouding als je een activiteit organiseert
 • bedrijfsinformatie enkel verspreidt als je zeker bent dat het niet om vertrouwelijke gegevens gaat
 • erover waakt dat vertrouwelijke (bedrijfs)informatie niet in verkeerde handen valt en zorgt voor een correct beheer en goede beveiliging ervan
 • de nodige maatregelen neemt om bedrijfsinformatie te beschermen als je deze mee naar huis neemt

Goed om te weten: voor ICT-middelen en bedrijfsinformatie zijn er bijzondere aandachtspunten. Lees meer op de webpagina ‘informatieveiligheid’.

Waarom?

De overheid werkt met belastinggeld. Daarom is het belangrijk dat je correct omgaat met de beschikbare middelen. Dat zorgvuldige beheer bereik je alleen als je kritisch nadenkt over de manier waarop je werkt en de middelen die je daarbij gebruikt. De deontologische code helpt je daarbij. Die code bundelt gedragsregels en richtlijnen om binnen de Vlaamse overheid integer te werken.

Hoe melden?

Wil je iets melden over zorgvuldig beheer van middelen? Lees op de webpagina ‘integriteitsmeldingen’ hoe je dat doet.

Goed om te weten: misschien heeft je departement of agentschap een aanvullende, specifieke deontologische code. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je leidinggevende voor meer informatie.