Gedaan met laden. U bevindt zich op: Informatie voor opleidingscentra voor airco-energiedeskundigen

Informatie voor opleidingscentra voor airco-energiedeskundigen

Erkende opleidingscentra voor airco-energiedeskundigen organiseren de opleiding en het examen voor het uitreiken van het certificaat van bekwaamheid en bijscholing inzake de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW. 

Erkenning als opleidingscentrum voor airco-energiedeskundigen.

Als opleidingscentrum voor airco-energiedeskundigen hebt u een Vlaamse erkenning nodig.

Download hier de overzichtslijst met erkende opleidingscentra voor airco-energiedeskundigen(PDF bestand opent in nieuw venster).

Melding opleiding en examenzitting

Het erkende opleidingscentrum brengt de overheid minstens een maand voordat een opleiding van start gaat of het examen plaatsvindt op de hoogte van de geplande opleiding en examenzitting om zo aan de overheid de mogelijkheid te bieden om de opleiding of het examen bij te wonen.

De opleidingsinstelling bezorgt de informatie over de opleiding en de examenzitting via dit aangifteformulier.

Verplichtingen

Een erkend opleidingscentrum moet zich houden aan een aantal gebruikseisen (=verplichtingen) die worden voorgeschreven:

  • kwalitatief goede opleiding verstrekken,
  • objectiviteit en onafhankelijkheid garanderen,
  • opleiding en examen organiseren zoals voorgeschreven,
  • de nodige infrastructuur hebben om opleiding en examens te organiseren,
  • certificaten uitreiken en het examendossier bezorgen aan de bevoegde diensten,
  • een verzekering hebben voor de ongevallen, schade en burgerrechtelijke aansprakelijkheid van leraren en studenten.

Een volledig overzicht van alle verplichtingen vindt u in artikel 34 (algemene gebruikseisen)(opent in nieuw venster) en artikel 43/3 (bijzondere gebruikseisen)(opent in nieuw venster) van het VLAREL.

Documentatie en sjablonen voor het erkende opleidingscentrum

Instructies voor de organisatie van de opleiding, het examen en de bijbehorende documenten vindt u hieronder.