Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum voor airco-energiedeskundigen, moet het opleidingscentrum voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden(opent in nieuw venster) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • het opleidingscentrum moet beschikken over degelijke procedures om de opleiding en de bijscholing met het bijhorende examen te organiseren, waarbij alleen de personen tot de opleiding worden toegelaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
  • de docenten moeten beschikken over een erkenning als airco-energiedeskundige
  • het opleidingscentrum moet een reglementaire examenjury samenstellen.

Meer info over de erkenningsvoorwaarden vindt u in art. 8 VLAREL (algemene erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster) en art. 24/1 VLAREL (bijzondere erkenningsvoorwaarden)(opent in nieuw venster).

Geldigheidsduur en verplichtingen

De erkenning als opleidingscentrum is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet ook voldoen aan een aantal verplichtingen om de erkenning te kunnen behouden.

Procedure

Vraag uw erkenning aan bij de Vlaamse overheid.

 • Download hier het aanvraagformulier(Word bestand) en vul het in. Met het aanvraagformulier moet u aantonen dat het opleidingscentrum voldoet aan de erkenningsvoorwaarden.
 • Bezorg de nodige documenten aan de Vlaamse overheid.
  • U beschikt over een Belgische eID: dien uw aanvraag in via het online erkenningenloket van het Departement Omgeving ( aanmelden met eID).
  • U beschikt niet over een Belgische eID: stuur uw aanvraag met een aangetekende brief naar het Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/bus 8, 1000 Brussel, ter attentie van Team Erkenningen, afdeling GOP.

De bevoegde dienst behandelt uw aanvraag. Eventueel volgt er een plaatsbezoek. De leidinggevende ambtenaar van het Vlaams Energie-en Klimaatagentschap neemt een beslissing binnen een termijn van 90 dagen, te rekenen vanaf de dag na het indienen van een volledig aanvraagdossier.

Bedrag

De erkenningsaanvraag is gratis.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL).