Voorwaarden

Om erkend te worden als opleidingscentrum voor airco-energiedeskundigen, moet het opleidingscentrum voldoen aan:

 • algemene erkenningsvoorwaarden ((opent in nieuw venster)) die gelden voor alle erkenningen leefmilieu
  • in de 3 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, heeft de aanvrager geen strafrechtelijke veroordeling opgelopen in een lidstaat van de Europees Economische Ruimte, voor overtredingen van de milieuwetgeving rond het gebruik van de erkenning
  • in de 2 jaar die de aanvraag van het Vlaamse erkenningsbewijs voorafgaan, werd bij de aanvrager geen erkenning met hetzelfde voorwerp opgeheven, wegens de schending van de bijbehorende verplichtingen van die erkenning.
 • bijzondere erkenningsvoorwaarden:
  • het opleidingscentrum moet beschikken over degelijke procedures om de opleiding en de bijscholing met het bijhorende examen te organiseren, waarbij alleen de personen tot de opleiding worden toegelaten die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden
  • de docenten moeten beschikken over een erkenning als airco-energiedeskundige
  • het opleidingscentrum moet een reglementaire examenjury samenstellen.

Op de website van het Departement Omgeving vindt u meer informatie over de erkenningsvoorwaarden voor opleidingscentra airco-energiedeskundigen ((opent in nieuw venster)).

Geldigheidsduur en verplichtingen

 • De erkenning als opleidingscentrum is geldig voor onbepaalde duur. Een erkend opleidingscentrum moet voldoen aan een aantal verplichtingen om zijn erkenning te kunnen behouden.

Procedure

 • De erkenning wordt aangevraagd bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement Omgeving. Op de website van het Departement Omgeving vindt u het aanvraagformulier en richtlijnen voor de examenprocedure.
 • Het opleidingscentrum kan het aanvraagdossier en de bijbehorende documenten indienen via het online Erkenningenloket van het Departement Omgeving ((opent in nieuw venster)).
 • Beslissing: de leidinggevende ambtenaar van het departement neemt binnen een termijn van 90 dagen na indiening van de volledige aanvraag een beslissing tot al dan niet erkenning van het opleidingscentrum.

Bedrag

Er moet geen bedrag betaald worden voor de aanvraag van de erkenning.

Wetgeving

Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu (VLAREL)