Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitleg over schermen van deel Lucht in online IMJV-loket Deel Lucht

Uitleg over schermen van deel Lucht in online IMJV-loket

Als u aangemeld bent in het IMJV-loket, vindt u in elk scherm een knop ‘Uitleg over dit scherm’. Hieronder vindt u links naar de uitleg van elk scherm van deel Lucht

Het deel ‘Luchtemissies’ wordt bereikt via de knop ‘Lucht’ in de menubalk bovenaan het scherm. Het bestaat in totaal uit 33 schermen en is reeds vooraf ingevuld met ‘vaste gegevens’ die door de betrokken instantie (Vlaamse Milieumaatschappij) werden gevalideerd en opgeladen voordat het online IMJV-loket operationeel werd.

Deze vaste gegevens bestaan uit een lijst van activiteiten die de exploitatie typeert (en die emissie naar lucht veroorzaken), de emissiepunten en de zuiveringsapparatuur. Deze vaste gegevens kunnen aangevuld worden of op ‘niet van toepassing’ geplaatst worden.

De aangeboden stof-verbruiken en emissies zijn deze van de vorige aangifte, en kunnen aangevuld of verwijderd worden.

De indicatie ‘niet van toepassing’ geeft aan dat de activiteit, het emissiepunt of het zuiveringsapparaat definitief buiten werking gesteld is. Als de activiteit, het emissiepunt of het zuiveringsapparaat tijdelijk buiten werking is blijft deze wel ‘van toepassing’ maar worden er geen emissies voor ingevoerd.

Klik verder voor de helpteksten van elk van de schermen voor dit deel:

1.A. processchema
1.B. overzicht activiteiten met emissies naar lucht
2.A. productie-eenheid
2.B. productie van energie
2.C. opslag en overslag
2.D. fakkel
2.E. waterzuivering
3. emissiepunten (bronnen)
4. zuiveringsapparatuur lucht
5. meetmethoden luchtverontreiniging
6.A.1. productie-eenheid verbruiks- en productiegegevens
6.A.2.1. geleide emissies door productie-eenheden
6.A.2.2.1. niet-geleide emissies - lekverliezen door productie-eenheden
6.A.2.2.2. niet-geleide emissies - andere niet-geleide emissies door productie-eenheden
6.A.2.3. emissies als gevolg van abnormale omstandigheden door productie-eenheden
6.B.1. productie van energie - verbruiksgegevens
6.B.2.1. geleide emissies door productie van energie
6.B.2.2. emissies als gevolg van abnormale omstandigheden door productie van energie
6.C.1. opslag en overslag - doorzetgegevens
6.C.2.1. geleide emissies door opslag
6.C.2.2. niet-geleide emissies door opslag
6.C.2.3. emissie als gevolg van abnormale omstandigheden bij opslag
6.C.3.1. geleide emissies door overslag
6.C.3.2. niet-geleide emissies door overslag
6.C.3.3. emissie als gevolg van abnormale omstandigheden bij overslag
6.D.1. niet-geleide emissies door fakkel
6.D.2. emissies als gevolg van abnormale omstandigheden bij fakkel
6.E.1. waterzuivering - verbruiksgegevens
6.E.2.1. geleide emissies door waterzuivering
6.E.2.2. niet-geleide emissies door waterzuivering
6.E.2.3. emissies als gevolg van abnormale omstandigheden door waterzuivering
7. overzicht lucht
8.B. geplande verbeteringen